Nieuwsbrief Verruiming Twentekanalen

We werken aan een veilige en vlotte verbinding via de Twentekanalen. Met aandacht voor de natuur. Inmiddels werken we hard aan het vervangen van de damwanden en zijn we gestart met de aanpassingen aan gemeentekade Delden. Alle werkzaamheden aan het kanaal geven we weer in een heldere animatie. U leest het allemaal in deze nieuwsbrief. Hierin stellen we ook Marijn, de verslaggeefster van ‘het Twentekanaal’, aan u voor.

Werkzaamheden in beeld

Misschien heeft u de werkschepen op de Twentekanalen al gezien. Of misschien heeft u onze nieuwsbrieven en vlogs goed in de gaten gehouden en weet u wat er ongeveer gebeurt op de Twentekanalen. Voor de volledigheid hebben we een verhelderende animatie gemaakt. Daarin brengen we alle ingrepen in beeld en leggen uit wat er gebeurt, waarom we dit doen én hoe we dit aanpakken
 

Veiliger laden en lossen Gemeentekade Delden

In november zijn we gestart met de eerste werkzaamheden aan de gemeentekade bij Delden. Daar maken we het kanaal breder zodat schepen veilig kunnen laden en lossen. Hiervoor moet de kade 12 meter landinwaarts worden verplaatst. Aan deze kade is ook veevoerbedrijf ForFarmers Delden gevestigd. En op de kade staat een hun laad- en losinstallatie. Deze moet ook worden verplaatst. Wat dit voor het bedrijf betekent en hoe zij met de werkzaamheden omgaan? We vroegen het Marieke Leussink van ForFarmers.

Lees meer

Beeld van de werkzaamheden aan de Gemeentekade Delden
Beeld: Rijkswaterstaat

Inrichting Natuurvriendelijke oevers

De inrichting van de natuurvriendelijke oevers (NVO's) langs de Twentekanalen is in volle gang. Op dit moment brengen we bij de NVO’s rond Almelo de stenen bestorting langs de oever aan. En in januari volgend jaar starten we de NVO’s werkzaamheden ter hoogte van Kristalbad bij Enschede. Wat er precies gebeurt, leggen we uit in onze nieuwe vlog. De resultaten van de werkzaamheden tot dusver zijn namelijk al te zien. In de zijtak van het kanaal is de inrichting van de oever zichtbaar en zijn ook de fauna-uittreedplaatsen te spotten. Ook zijn de eerste stappen in de hoofdtak gezet: de bomen zijn gekapt om ruimte te maken voor meer natuur. Verslaggeefster Marijn ging op pad om de eerste resultaten van deze werkzaamheden vast te leggen. Bekijk haar verhaal in de video.

Beeld interview marijn

Tips voor natuurvriendelijke tuin

De oevers van de Twentekanalen maken we natuurvriendelijker. Maar wist u dat u dat ook gemakkelijk met uw tuin kunt doen? En dat is nog beter voor uw tuin ook! Een tuin met meer natuur en minder tegels is namelijk goed voor planten en dieren, maar zorgt ook voor minder wateroverlast bij regen en voor verkoeling op warme dagen. Hieronder nog drie makkelijk uit te voeren tips voor meer natuur in uw tuin:

1)    Zorg voor diversiteit
Zorg voor afwisseling in uw tuin. Verwijder wat tegels en plaats er planten. En afwisseling in uw plantenkeuzes kan ook geen kwaad. Varieer in bloemen, struikgewas en kleine bomen. Andere soorten planten trekken andere soorten insecten aan. En die zijn weer aantrekkelijk voor vogels of egels. En een kleine vijver of een ander klein watertje in uw tuin is weer een bron van leven voor vele andere dieren!
2)    Laat de boel (een beetje) de boel
Veel planten worden gezien als onkruid, maar zijn vaak enorm belangrijk voor insecten. Bijen, hommels en vlinders komen vaak af op planten die u misschien als onkruid aanziet. Het helpt de natuur enorm als u de boel een beetje de boel laat. Toch meer structuur in uw tuin? Dan kunt u ervoor kiezen om een apart hoekje in te richten om de natuur haar gang te laten gaan.
3)    Laat herfstbladeren liggen
In deze periode van het jaar is het goed om de herfstbladeren in je tuin te laten liggen. Juist deze herfstbladeren zijn belangrijk voor insecten en bevatten belangrijke voedingstoffen voor de bodem. De insecten die weer tussen de bladeren leven dienen als voedselbron voor veel vogels in de karige wintermaanden die we nog voor de boeg hebben.
4)     Kies een natuurlijke scheiding
Natuur trekt natuur aan. Dus kies voor een natuurlijke scheiding tussen uw tuin en die van uw buren. Een haag is een heel bewuste keuze. Dieren kunnen er leven en het zuivert de lucht. Ook kunt u ervoor kiezen voor een schutting of een hek van betongaas en planten hier tegen te laten klimmen. Dat neemt minder ruimte in maar is ook een heel groene optie.

Damwanden vervangen gaat door

De aannemerscombinatie werkt op verschillende locatie op en aan de Twentekanalen. Bij de wijk Windmolenbroek in Almelo en aan de zuidzijde van het kanaal bij Delden zijn we bezig met het vervangen van de damwanden. Eerst worden de nieuwe damwanden trillend aangebracht en vervolgens worden de oude damwanden uit de grond getrokken. Bij de bruggen worden de nieuwe damwanden in de grond gedrukt. Dit is al gebeurt bij de Vredesbrug en de brug over de A35. Op dit moment werken we bij de Vossebrinkbrug.

Damwand Twentekanaal
Beeld: Rijkswaterstaat

Wie is de verslaggeefster van ‘Het Twentekanaal’

Heeft u onze videoverslagen (vlogs) over de werkzaamheden al gezien? Deze zijn allemaal te vinden op ‘Het Twentekanaal’. Verslaggeefster Marijn vertelt in die verslagen alles wat u moet weten over het hoe, wat en waarom van de werkzaamheden aan de Twentekanalen. Maar wie is onze verslaggeefster eigenlijk? En wat is haar verbinding met het kanaal? We stelden haar een paar vragen.

Lees meer

Marijn de Vries

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat. Meer informatie vindt u op de website van Rijkswaterstaat.

Volg het Twentekanaal op Facebook en Youtube
www.facebook.com/twentekanalen
Het Twentekanaal - YouTube

Heeft u vragen?
U kunt gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002. Dit nummer is bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 20.00 uur, en in het weekend en op feestdagen van 10.00 tot 18.30 uur.

Aanmelden nieuwsbrief
Kent u mensen die deze nieuwsbrief ook willen ontvangen? Aanmelden kan via Nieuwsbrieven Rijkswaterstaat.