Nieuwsbrief A28/A1: project knooppunt Hoevelaken

In deze nieuwsbrief leest u over de stand van zaken en ontwikkelingen van het project A28/A1: knooppunt Hoevelaken.

Bij knooppunt Hoevelaken (A28/A1) komt veel regionaal en doorgaand verkeer samen. Hierdoor staat er vaak file. Rijkswaterstaat pakt het knooppunt aan en verbreedt de aansluitende wegen. Zo verbeteren we de doorstroming en de verkeersveiligheid. Bovendien vergroten we de leefbaarheid voor de omgeving en de bereikbaarheid van het midden van Nederland.

Team Knooppunt Hoevelaken werkt verder ondanks vertraging door stikstofdiscussie

De uitspraak van de Raad van State over de stikstofrekenmethode die is gehanteerd bij de A15 eerder dit jaar en waarvoor de minister een uitgebreidere onderbouwing moet geven, heeft ook gevolgen voor het project Knooppunt Hoevelaken. De ondertekening en publicatie van het uiteindelijke Tracébesluit voor Hoevelaken kan pas nadat deze onderbouwing er is en weer opnieuw door de Raad van State is beoordeeld. Tegelijkertijd werkt het team Hoevelaken verder aan alle voorbereidingen voor de uitvoering van het project. Wat is de stand van zaken? We vragen het Rob Termaat, omgevingsmanager van project Hoevelaken.

Rob: “Wij werken door aan het project ondanks de vertraging die er is vanwege de landelijke discussie over stikstof. In onze gesprekken met mensen in het gebied merken we dat er echt behoefte is aan duidelijkheid. Vragen als ‘wanneer start de realisatie, hoe ziet de planning van de werkzaamheden eruit, welke gevolgen hebben de werkzaamheden voor bewoners en weggebruikers’, zijn te begrijpen. Het antwoord op deze vragen kunnen we helaas nog niet geven.”

“De Raad van State heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat en opdrachtgever voor Rijkswaterstaat, tot 21 juli de tijd gegeven om de berekening van de stikstofdeposities voor de ViA15 beter te onderbouwen. Voor het project Hoevelaken maken we gebruik van dezelfde rekenmethodiek en dus moeten we wachten totdat er een definitieve uitspraak is voor de ViA15. We hopen dat de Raad van State haar finale uitspraak voor het einde van het jaar geeft, dan kunnen wij de gevolgen voor project Hoevelaken en de planning in kaart brengen.”

Na de uitspraak van de Raad van State en de ondertekening van het Tracébesluit, kunnen we ook antwoord geven op de ingediende zienswijzen. “Iedereen die eerder een zienswijze heeft ingediend krijgt een reactie, dat gaat via de Nota van antwoord bij het gepubliceerde tracébesluit.” Het is dus nog wel even wachten op de antwoorden, aldus de omgevingsmanager.

Voortgang voorbereidende werkzaamheden

“In afwachting van deze definitieve uitspraak van de Raad van State blijven we wel actief met de voorbereidende werkzaamheden, zoals met het opstellen van de contracten die nodig zijn om straks met een nieuwe aannemerscombinatie in zee te gaan en het verleggen van kabels en leidingen. Binnenkort beginnen we ook met het archeologisch onderzoek, daarover volgt meer informatie in onze volgende nieuwsbrief.”

Rob Termaat, omgevingsmanager van project Hoevelaken

Colofon

In deze nieuwsbrief leest u over de stand van zaken en ontwikkelingen in het project A28/A1: Knooppunt Hoevelaken. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u eerder heeft aangegeven dat u graag op de hoogte wordt gehouden van de stand van zaken en ontwikkelingen van het project. Mocht dit inmiddels niet meer van toepassing zijn, dan kunt u zich via de link onderaan afmelden.

Meer weten?

Kijk op: www.a28a1knooppunthoevelaken.nl
U kunt (ook) gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002
(weekdagen: 07.00 uur - 20.00 uur. Zon- en feestdagen: 10.00 uur - 18.30 uur) of mailen via Knooppunt Hoevelaken.