Privacy

We leven in tijden dat er steeds meer data beschikbaar komt over en van personen. Dat kan op gespannen voet komen te staan met hun recht op privacy. Daarom zijn de regels rond privacy aangescherpt.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is verantwoordelijk voor het verwerken van uw gegevens door Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van IenW en mag uw gegevens verwerken volgens de Instellings- en Mandaatregeling van het ministerie van IenW. Daarbij moet Rijkswaterstaat voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf 25 mei 2018. Rijkswaterstaat formuleert wel zelfstandig zijn privacybeleid en voert deze zelfstandig uit.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) versterkt de rechten van burgers op hun privacy. En organisaties moeten vanaf 25 mei 2018 aan kunnen tonen dat zij op een juiste manier omgaan met persoonsgegevens. Als dat niet het geval is kunnen strenge boetes worden opgelegd.