Nieuwsbrief A28/A1: project knooppunt Hoevelaken

Bij knooppunt Hoevelaken (A1/A28) komt veel regionaal en doorgaand verkeer samen, hierdoor staat er vaak file. In de komende jaren pakt Rijkswaterstaat het knooppunt aan en verbreedt de aansluitende wegen. Zo verbeteren we de doorstroming en de verkeersveiligheid. Daarbij vergroten we de leefbaarheid voor de omgeving en de bereikbaarheid van het midden van Nederland. In deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Wethouder gemeente Amersfoort: “Knooppunt Hoevelaken essentieel voor groei van onze stad”

Tot 2030 gaat de gemeente Amersfoort 10.000 woningen bouwen. Ambitieuze plannen, maar een snelgroeiende stad moet natuurlijk ook bereikbaar blijven. Het knooppunt Hoevelaken speelt hierin een cruciale rol, zo vertelt de Amersfoortse wethouder Roald van der Linde: “We hebben wensen voor de kwaliteit van leven in de stad en de afwikkeling van autoverkeer. Dat kunnen we alleen waarmaken als ook de omliggende infrastructuur, het knooppunt Hoevelaken en de A1 en A28 ook op orde zijn.”

De nog nieuwe wethouder van mobiliteit, sport en woningbouw Roald van der Linde, zet direct een duidelijk statement als hij online in beeld verschijnt voor het interview met onze redactie “knooppunt Hoevelaken is essentieel voor de groei van onze stad”. De 10.000 nieuwe woningen komen zowel binnenstedelijk als in de meer buitengelegen wijken als Vathorst. En de toekomstige nieuwe inwoners en gezinnen leiden ook tot meer verkeer. Deze mensen moeten natuurlijk wel naar hun werk en school kunnen. Hiervoor is de grote buitenring van de stad, waaronder het knooppunt Hoevelaken, absoluut nodig”. We hebben wensen voor de kwaliteit van leven in de stad denk aan een autoluwe stadsring en fietssnelwegen. Dat kunnen we echter alleen waarmaken als Hoevelaken en de omliggende infrastructuur op orde is. Zonder een aangepast knooppunt zal het sluipverkeer verder toenemen. Dit zal ook effect hebben voor de inwoners van de geplande nieuwe wijken."  

Stikstof

De werkzaamheden aan knooppunt Hoevelaken zijn vertraagd vanwege de stikstofproblematiek. Van der Linde: “Op het gebied van de woningbouw lopen wij nu niet tegen het stikstofprobleem aan, maar in de planning hebben we wel rekening gehouden met een knooppunt dat al in 2022 gereed zou zijn.” 

Ook de inwoners van Amersfoort en omringende plaatsen merken daar de gevolgen van, zo legt de wethouder uit. “Hierdoor zijn andere zaken lastiger in te plannen of toe te zeggen. Dat zorgt voor dilemma’s. Neem bijvoorbeeld een sportvereniging die geraakt gaat worden door de werkzaamheden van project Hoevelaken: laat je de geplande investeringen in nieuwe kleedkamers doorgaan of wacht je hier ook mee?" Ook bedrijven of particulieren die geraakt worden door de plannen wil je snel duidelijkheid bieden zodat ze weten waar ze aan toe zijn.  Maar ook het grondbeheer is een uitdagende kwestie. "Wij hebben als gemeente enkele stukken grond op bedrijventerreinen beschikbaar gehouden voor Rijkswaterstaat ten behoeve van bouwhubs voor het project en om op te kunnen bouwen. Door alle vertragingen vragen we ons af hoe lang we deze grond beschikbaar kunnen houden?”

Hetzelfde schuitje

Volgens Van der Linde zitten de gemeente en Rijkswaterstaat in hetzelfde schuitje. “Ik weet dat Rijkswaterstaat niets liever doet dan werken aan de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in deze regio. In het net gepresenteerde regeerakkoord lezen we dat er extra geld naar de wegen en woningen gaat. Ook Den Haag weet dus waar de knelpunten zitten. Daarom is het belangrijk dat we ook de komende periode veel contact houden en een open dialoog met elkaar voeren. We worden door RWS goed geïnformeerd, hoewel een planning natuurlijk wel prettig zou zijn”, knipoogt de wethouder in de camera.

Ondanks de onzekerheden en vertragingen, ziet de Amersfoortse wethouder de toekomst van zijn stad met vertrouwen tegemoet. “Eens komt er een tijd dat dit alles is opgelost. Kijk dan eens hoe mooi alles is! Amersfoort ligt enorm gunstig en is volgens velen het geografische hart van Nederland. De stad heeft een prachtige, verstedelijkte binnenstad met de focus op het openbaar vervoer. Je reist vanuit hier gemakkelijk naar het hele land. We zijn niet alleen bezig om alle problemen die spelen op te lossen, maar ook vooral om de stad op de kaart te zetten.”

Beeld: ©Rijkswaterstaat

Archeologisch onderzoek afgerond

In een eerder verschenen nieuwsbrief schreven we over de eerste vondsten en sporen van het archeologisch onderzoek. De afgelopen tijd heeft het veldwerk van proefsleuven fase 1 plaatsgevonden. Wat is er nu zoal gevonden?

In proefsleuven tussen de Energieweg bij Amersfoort en de A28 werden archeologische sporen aangetroffen, In overleg is besloten om hier een opgraving uit te voeren. Hierbij zijn sporen van een boerenerf uit de 14de eeuw ontdekt. Zo’n driehonderd jaar later werd op dezelfde locatie aan tabaksteelt gedaan, zo heeft het onderzoek uitgewezen. Ook bij de aansluiting A28 Maarn zijn sporen uit de late middeleeuwen ontdekt.  

Vondsten uit de IJzertijd

In een proefsleuf ten noorden van de A1 bij Hoevelaken zijn sporen uit de IJzertijd gevonden. Dit zijn geen spectaculaire vondsten, maar voornamelijk verkleuringen in de grond die wijzen op de aanwezigheid van (paal)kuilen en greppels van een agrarische samenleving van Germaanse stamverbanden, voorafgaand aan de Romeinse Tijd.

Infanterie Steunpunt

Op een locatie aan de noordkant van de A1 bij de spoorlijn Amersfoort-Zwolle zijn sporen van een Duits infanterie steunpunt uit de WOII gevonden. Misschien gaan deze sporen in 2022 nog verder onderzocht worden. Dit is trouwens de enige plaats bij knooppunt Hoevelaken met vondsten of sporen uit de Tweede Wereldoorlog. Zo zijn op een andere locatie, net ten noorden van het knooppunt Hoevelaken, sporen van een tankgracht ontdekt. Hiervoor was overigens niet veel graafwerk nodig. De tankgracht was deels nog als een greppel zichtbaar in het landschap.

Proefsleuvenonderzoek fase 1 afgerond

Fase 1 van het archeologisch proefsleuvenonderzoek is hiermee afgerond. De komende tijd wordt gebruikt om de resultaten van het veldwerk uit deze eerste fase op een rij te zetten. Waarna een advies over de vervolgstappen verschijnt. 

Beeld: ©Rijkswaterstaat / Rob ter Bekke

Herstelwerkzaamheden viaduct Hoevelaken uitgesteld

Afgelopen zomer heeft viaduct Hoevelaken een opknapbeurt gekregen; de afgebladderde coating is verwijderd waardoor het er netter uitziet. Hiermee was een duidelijke wens uit de omgeving in vervulling gegaan. Het tweede deel van de werkzaamheden, namelijk het tegengaan van de verroesting, gaat niet eind dit jaar plaatsvinden maar op een ander moment.

Dit heeft te maken met prioritering binnen de brede onderhoudsopgave van Rijkswaterstaat. Momenteel kijkt het team van Beheer en Onderhoud naar timing en programmering van de werkzaamheden aan het viaduct, deze wordt mogelijk gecombineerd met andere werkzaamheden. Welke werkzaamheden dat zullen zijn is nog niet duidelijk. Het belangrijkste is dat het viaduct veilig is. Als er meer informatie beschikbaar is maken we dat kenbaar onder andere via deze nieuwsbrief.

Kerstgroet

Beste lezer,

Het projectteam Knooppunt Hoevelaken werd het afgelopen jaar geconfronteerd met een wending in de projectplanning als gevolg van de stikstofproblematiek. Het heeft ervoor gezorgd dat ons project vooralsnog geen vastgesteld tracébesluit heeft en het afgeven van een planning nog niet mogelijk is. Wij wachten op meer zekerheid rondom de stikstofproblematiek en komen dan hopelijk snel met meer duidelijkheid.

Gelukkig betekent dit niet dat het project helemaal stil is komen te liggen, ondertussen werkten we de afgelopen periode gestaag verder aan het tracébesluit en de voorbereidende werkzaamheden, onder andere archeologisch en ecologisch onderzoek, verlegden we kabels en leidingen en is de afgebladerde coating aan het viaduct A1/Amersfoortsestraat verwijderd

In 2022 willen we graag met u in contact komen. Daarom gaan we diverse momenten organiseren, digitaal als het niet anders kan. Houd daarom ook volgend jaar onze nieuwsbrief in de gaten voor informatiebijeenkomsten, inloopspreekuren en andere updates via onze website.

Wij wensen u een goed, veilig en gezond 2022!
Namens het project managementteam Knooppunt Hoevelaken

Christa Kempenaar

Colofon

In deze nieuwsbrief leest u over de stand van zaken en ontwikkelingen in het project A28/A1: Knooppunt Hoevelaken. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u eerder heeft aangegeven dat u graag op de hoogte wordt gehouden van de stand van zaken en ontwikkelingen van het project. Mocht dit inmiddels niet meer van toepassing zijn, dan kunt u zich via de link onderaan afmelden.

Meer weten?

Kijk op: www.a28a1knooppunthoevelaken.nl
U kunt (ook) gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002
(weekdagen: 07.00 uur - 20.00 uur. Zon- en feestdagen: 10.00 uur - 18.30 uur) of mailen via Knooppunt Hoevelaken.