Planuitwerking A7/A8 Amsterdam - Hoorn

Op de A7, A8 en rondom de Coentunnel is het te druk. De komende jaren werkt Rijkswaterstaat aan een betere bereikbaarheid van het gebied tussen Amsterdam en Hoorn. Het project bevindt zich nu in de planfase waarin we het voorkeursalternatief onderzoeken en uitwerken.

AANMELDEN: Online bijeenkomst A7/A8 Amsterdam - Hoorn: Dinsdag 11 mei 20.00 – 21.00 uur

Op 11 mei organiseert Rijkswaterstaat een online informatiebijeenkomst die u via uw computer kunt volgen van 20.00 tot 21.00 uur. Tijdens deze eerste bijeenkomst maakt u kennis met het projectteam; u krijgt te horen in welke fase het project zit en uitleg over de vervolgstappen van het project.

Lees verder over de online informatiebijeenkomst

Rijksweg A8

Zo bekijkt u de online bijeenkomst op dinsdag 11 mei

Wilt u meer weten het project A7/A8 Amsterdam - Hoorn? Op dinsdag 11 mei van 20.00 uur tot 21.00 uur organiseert Rijkswaterstaat een webinar voor alle geïnteresseerden van de omliggende gemeenten van de A7 en A8 tussen Amsterdam en Hoorn. Een webinar is een online informatiebijeenkomst. 

Lees verder hoe u de bijeenkomst kijkt

Luchtfoto Rijksweg A7

Beantwoorden zienswijzen; een zorgvuldige klus

Voor de planuitwerking van de A7/A8 stelden we eind 2020 een kennisgeving milieueffectrapport en een Notitie Reikwijdte en Detailniveau op. Van vrijdag 30 oktober tot en met donderdag 10 december 2020 kon u een zienswijze indienen over het voornemen een milieueffectrapport op te stellen.

Lees verder over de stand van zaken

natuurgebied 't Twiske

Bestuurlijke vertegenwoordigers trekken gezamenlijk op in planuitwerking A7/A8 Amsterdam - Hoorn

Rijkswaterstaat organiseerde onlangs een bestuurlijke kick off voor de planuitwerking A7/A8 Amsterdam – Hoorn. Op 15 april kwamen de bestuurlijke vertegenwoordigers van de betrokken gemeenten, provincie, het rijk en de Vervoerregio online bij elkaar.

Lees verder over de bijeenkomst

Oprit Rijksweg A8