Planuitwerking A7/A8 Amsterdam - Hoorn

Op de A7, A8 en rondom de Coentunnel is het te druk. De komende jaren werkt Rijkswaterstaat aan een betere bereikbaarheid van het gebied tussen Amsterdam en Hoorn. Het project bevindt zich nu in de planfase waarin we het voorkeursalternatief onderzoeken en uitwerken.

Goede vraag: Wat gaat Rijkswaterstaat aan geluidsoverlast doen?

Als er in uw omgeving een weg verbreed wordt is het begrijpelijk dat u zich zorgen maakt over een toename van het geluid. In de planuitwerking doen we onderzoeken naar onder andere geluid, luchtkwaliteit, ecologie en landschap.

Lees verder hoe we met de geluidsonderzoeken aan de slag gaan.

Luchtfoto A7

Minister IenW geeft Nota van Antwoord op zienswijzen vrij

Op 17 juni 2021 is de Nota van Antwoord op ingediende zienswijzen op het voornemen een milieueffectrapport op te stellen voor het project A7/A8 gepubliceerd. In de nota staat de reactie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op alle ingediende zienswijzen.

Lees verder hoe uw zienswijze wordt meegenomen in het vervolg van het traject.

Rijksweg A7

Vleermuizenonderzoek voor planuitwerking A7/A8

In het projectgebied van de A7 en A8 tussen Amsterdam en Hoorn en in de directe omgeving doen we van juni tot en met september een vleermuizenonderzoek. De vleermuisonderzoekers gebruiken een zogenaamde batdetector. waarmee niet-hoorbare sonar in hoorbaar geluid wordt omgezet. 

Lees verder waar en wanneer we de onderzoeken uitvoeren.

Vleermuis

Is de verbreding van de weg nog wel nodig?

Veel mensen vragen zich af of het nog wel nodig is om de A7 en A8 tussen Amsterdam en Hoorn te verbreden. Het is minder druk op de weg en het blijkt dat veel werk thuis kan worden verricht. Ook lieten bedrijven al weten dat hun personeel na de coronacrisis niet meer massaal hoeft terug te keren naar kantoor.

Lees verder waarom de verbreding van de A7/A8 nodig blijft.

foto A7

Terugkijken online bijeenkomst A7/A8 Amsterdam - Hoorn

Rijkswaterstaat organiseerde op 11 mei een online bijeenkomst over de planuitwerking van de A7 en A8 tussen Amsterdam en Hoorn. Van de mensen die het evaluatieformulier invulden gaf 77%  een 7 of hoger voor de bijeenkomst. 88% vond de inhoud voldoende tot goed. En 89% vond het webinar een goede manier van informatie overdracht.

Lees verder hoe u de bijeenkomst terugkijkt.

RWS medewerkers A7/A8 Amsterdam - Hoorn in studio online bijeenkomst