Planuitwerking A7/A8 Amsterdam - Hoorn

Op de A7, A8 en rondom de Coentunnel is het te druk. De komende jaren werkt Rijkswaterstaat aan een betere bereikbaarheid van het gebied tussen Amsterdam en Hoorn. Het project bevindt zich nu in de planfase waarin we het voorkeursalternatief onderzoeken en uitwerken.

Arjan Gerritsen, projectmanager A7/A8; de weguitbreiding is broodnodig!

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft Rijkswaterstaat als uitvoeringsorganisatie de opdracht gegeven het project A7/A8 Amsterdam – Hoorn uit te voeren. Arjan Gerritsen is de projectmanager en deinst niet terug voor grote en complexe projecten. De uitdagingen die daar bij horen zijn talrijk en zetten hem in de ‘aan’ stand. ‘Ik streef er naar het project samen met het projectteam in een prettige sfeer tot een goed einde te brengen’.

Lees verder over de stand van zaken bij het project

portretfotot Arjan Gerritsen
Beeld: Rijkswaterstaat

Grondverwerving vraagt om een zorgvuldig proces

In de planuitwerking van het project A7/A8 Amsterdam – Hoorn onderzoekt ingenieursbureau Witteveen + Bos in opdracht van Rijkswaterstaat of er grond nodig is die momenteel niet in eigendom is van Rijkswaterstaat. Grond aankopen vraagt om een zorgvuldig proces. Het gaat immers om het eigendom van particulieren, organisaties en bedrijven. Bij Rijkswaterstaat is daar een speciaal grondverwervingsteam voor.

Lees verder hoe het team grondverwerving werkt

Luchtfoto Wijdewormer
Beeld: ©Rijkswaterstaat

Janneke van Dijk en haar liefde voor De Beemster

Droogmakerij de Beemster is een uniek gebied dat in de 17e eeuw is drooggelegd. De stelling van Amsterdam, bedoeld om het achterliggende terrein in geval van oorlog onder water te zetten, ligt gedeeltelijk in de Beemsterpolder. De A7 loopt dwars door deze twee UNESCO werelderfgoederen. Janneke van Dijk vertelt waarom zij zoveel liefde voor De Beemster voelt. ‘Het is ontzettend knap hoe dit gebied tot stand is gekomen en hoe het landschap sindsdien behouden is gebleven’.

Lees verder over het onderzoek dat Rijkswaterstaat uitvoerde

Luchtfoto De Beemster

Ecologen onderzoeken gebied langs A7/A8

Wouter Roosen, ecoloog bij advies- en Ingenieursbureau Witteveen+Bos is bij de planuitwerking A7/A8 Amsterdam – Hoorn verantwoordelijk voor de veldonderzoeken. ‘Mijn groene ecologenhart vindt het erg belangrijk om zorgvuldig met planten en dieren om te gaan'. 'Wanneer we een goed beeld hebben, bepalen we op welke manier negatieve gevolgen van de geplande wegwerkzaamheden op beschermde diersoorten zo goed mogelijk kunnen worden voorkomen’ aldus Wouter.

Lees verder wat u merkt van veldonderzoeken

Buizerd bij nest
Beeld: ©Rijkswaterstaat

Team A7/A8 wenst u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar

Kerstkaart project A7A8
Beeld: ©Rijkswaterstaat