Planuitwerking A7/A8 Amsterdam - Hoorn

Op de A7, A8 en rondom de Coentunnel is het te druk. De komende jaren werkt Rijkswaterstaat aan een betere bereikbaarheid van het gebied tussen Amsterdam en Hoorn. Het project bevindt zich nu in de planfase waarin we het voorkeursalternatief onderzoeken en uitwerken.

Update optimalisatie wegontwerp

Het project A7/A8 Amsterdam – Hoorn bevindt zich in de fase van de planuitwerking. In november 2021 vertelde Arjan Gerritsen, projectmanager bij Rijkswaterstaat, dat er op het hele tracé issues naar voren zijn gekomen met gevolgen voor de planning en het beschikbare budget. Sindsdien werkt Rijkswaterstaat met het projectteam verder aan het optimaliseren van het wegontwerp. Dit is noodzakelijk voor de voortgang van het project. 

Lees verder wat dit betekent voor het project

update optimalisatie ontwerp
Beeld: Rijkswaterstaat

Margreet Faber, omgevingsmanager: Alles draait om informeren, verbinden en vertrouwen

Voordat er een wegverbreding plaats kan vinden, moet er heel wat gebeuren. In de verkenningsfase wordt onderzoek gedaan naar de bereikbaarheid in het gebied. De maatregelen die daar uit voortkomen werken we in de  planuitwerkingsfase uit tot een tracébesluit. Margreet Faber, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat van het project A7/A8 Amsterdam – Hoorn, neemt omwonenden en stakeholders mee en vertelt wat er bij het project gebeurt. ‘De informatie die ik samen met het omgevingsteam buiten ophaal, koppel ik weer terug aan collega’s’.

Lees verder waar Margreet aan werkt

portretfoto Margreet Faber
Beeld: Rijkswaterstaat

Kabels en leidingen; Samenwerken is de rode draad

In Nederland ligt ruim 1,7 miljoen kilometer aan kabels en leidingen onder de grond. Het gaat om kabels en leidingen voor riolering en telecom, en de levering van water, gas en elektriciteit. Marijke Bijlsma weet hier als senior adviseur Kabels en Leidingen Derden alles over.

Lees verder aan welke kabels en leidingen Marijke werkt

Portretfoto Marijke Bijlsma
Beeld: Rijkswaterstaat