Nieuwsbrief uitbreiding A73 bij knooppunt Zaarderheiken

Deze nieuwsbrief houdt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de verbreding van de A73 bij knooppunt Zaarderheiken.

Het verkeer dat vanuit Roermond via de A73 naar Venlo rijdt staat bij knooppunt Zaarderheiken (Blerick) dagelijks in de file. In de spits kan de parallelbaan de hoeveelheid verkeer niet goed verwerken. Dat komt omdat er maar één doorgaande rijstrook is. Daarom verbreedt Rijkswaterstaat de parallelbaan van de A73 in noordelijke richting met een extra rijstrook. Dit verbetert de veiligheid en doorstroming op de A73.

Webinars ontwerptracébesluit A73 Zaarderheiken goed bekeken

De minister van Infrastructuur en Waterstaat tekende in juni het ontwerptracébesluit (OTB) A67/A73 knooppunt Zaarderheiken bij Venlo. Het gaat om een extra rijstrook op de oostelijke parallelbaan van de A73. De maatregelen die daarvoor nodig zijn, staan in het OTB. Om omwonenden goed te informeren en de gelegenheid te bieden vragen te stellen, organiseerde Rijkswaterstaat twee webinars. Op dinsdag 30 juni en donderdag 2 juli, van 19.00 tot 20.30 uur. Vanwege corona moest dat gebeuren via online presentaties in plaats van traditionele inloopavonden in een buurthuis. Deze webinars waren van tevoren aangekondigd op websites, social media, bewonersbrieven huis-aan-huis en via de pers. De presentaties werden door zo’n 40 belangstellenden per avond bekeken.

De presentaties werden ‘live’ toegelicht door een team van adviseurs en specialisten van Rijkswaterstaat. Projectmanager Jeroen Maas heette iedereen van harte welkom en coördineerde de chats en vragen. Omgevingsmanager Robin Aerts ging in op de bestuursovereenkomst, de voorkeursoplossing en de participatie door wijkraden, gemeenteraad en bestuur. De extra rijstrook met alle noodzakelijke technische aanpassingen werden toegelicht door technisch manager Marco Boot.

Hogere schermen

‘Om het verkeersgeluid te verminderen, krijgt de extra rijstrook net zoals de overige rijstroken van de A73 geluidsreducerend asfalt. Bij de wijk Klingerberg worden de bestaande schermen aan weerszijden van de fietsviaduct Boekhorst vervangen door een hoger scherm’, zei Judith Weijsters, planstudiemanager, ‘Langs de N273/napoleonsbaan wordt het bestaande scherm vervangen door een hogere.’ Door deze maatregelen gaat het geluid in decibellen ten opzichte van de huidige situatie omlaag bij de wijken Klingenberg en Vossener. Op de overige plekken rondom het tracé blijft de geluidsbeleving gelijk.

Het tweede webinar moest tijdens het beantwoorden van de laatste publieksvraag om technische redenen voortijdig worden beëindigd. De deelnemers zijn hierover per email direct op de hoogte gesteld. Rijkswaterstaat betreurt dit zeer.

De presentatie en veelgestelde vragen worden nagestuurd.
U kunt de webinarvideo’s nog t/m 22 juli terugzien via:
 

Documenten ter inzage

Het OTB en de bijbehorende documenten liggen van 11 juni tot en met 22 juli 2020 tijdens reguliere openingstijden ter inzage bij Rijkswaterstaat Zuid-Nederland in Maastricht en het Stadskantoor van de gemeente Venlo (alleen na telefonische afspraak via 14 077). De stukken zijn ook in te zien en te downloaden via Platform Participatie. Iedereen mag een zienswijze op het OTB indienen. Dat kan digitaal via Platform Participatie, maar ook schriftelijk of telefonisch (kijk hier voor meer informatie).

Foto: Judith Weijsters, planstudiemanager

Colofon

Meer weten?
Kijk op de projectwebsite www.rijkswaterstaat.nl/A73zaarderheiken.
U kunt (ook) gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002 (7 dagen per week geopend > Maandag t/m vrijdag: 07.00-20.00 uur > Zaterdag, zondag en feestdagen: 10.00-18.30 uur)