Nieuwsbrief Uitbreiding A73 bij knooppunt Zaarderheiken

Deze nieuwsbrief houdt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de verbreding van de A73 bij knooppunt Zaarderheiken.

Het verkeer dat vanuit Roermond via de A73 naar Venlo rijdt staat bij knooppunt Zaarderheiken (Blerick) dagelijks in de file. In de spits kan de parallelbaan de hoeveelheid verkeer niet goed verwerken. Dat komt omdat er maar één doorgaande rijstrook is. Daarom verbreedt Rijkswaterstaat de parallelbaan van de A73 in noordelijke richting met een extra rijstrook. Dit verbetert de veiligheid en doorstroming op de A73.

Uitnodiging webinar A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken

De minister van Infrastructuur en Waterstaat tekende in juni het ontwerptracébesluit (OTB) A67/A73 knooppunt Zaarderheiken. Op 30 juni en 2 juli organiseert Rijkswaterstaat online informatieavonden over dit OTB. Wij nodigen u van harte uit om daaraan deel te nemen.

Lees meer

Ontwerptracébesluit A73 Zaarderheiken: een belangrijke mijlpaal

Het ontwerptracébesluit (OTB) voor de A73 Zaarderheiken ligt sinds 11 juni 2020 ter inzage. Het OTB is een belangrijke mijlpaal voor het project. Projectmanager Jeroen Maas is trots en blij.

Lees meer

A73 Zaarderheiken: draagvlak, betrokkenheid en participatie zijn essentieel

Bij het opstellen van een ontwerptracébesluit (OTB) en bij het proces daarna zijn draagvlak, betrokkenheid en participatie essentieel. Hoe zorgen we hiervoor bij het project A73 Zaarderheiken? Omgevingsmanager Robin Aerts geeft een toelichting.

Lees meer

Hoe klinkt 52 decibel?

Een ‘nalevingsknelpunt’. Zo staat het knooppunt Zaarderheiken te boek als het om geluidsproductie gaat. Een lange en aparte geschiedenis is debet aan dit label, maar feitelijk gaat het om een papieren probleem. Een convenant tussen Rijkswaterstaat, de provincie en de gemeente zorgde namelijk voor maatregelen die al een groot deel van de geluidstoename hebben weggenomen, maar die niet meegenomen werden in de toetsing voor de geluidproductieplafonds, omdat ze ‘bovenwettelijk’ waren. Een interview met geluidspecialisten John in ’t Zandt en Raphuel Pellegrom over verleden, heden en toekomst van ‘Zaarderheiken’.

Lees meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief A73 uitbreiding knooppunt Zaarderheiken

Het verkeer dat vanuit Roermond via de A73 naar Venlo rijdt staat bij knooppunt Zaarderheiken dagelijks in de file. In de spits kan de parallelbaan de hoeveelheid verkeer niet goed verwerken. Dat komt doordat er maar één doorgaande rijstrook is. Daarom verbreedt Rijkswaterstaat de oostelijke parallelbaan van de A73 met een extra rijstrook. Dit verbetert de veiligheid en doorstroming op de A73. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Lees meer

Colofon

Meer weten?
Kijk op de projectwebsite www.rijkswaterstaat.nl/A73zaarderheiken.
U kunt (ook) gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002 (7 dagen per week geopend > Maandag t/m vrijdag: 07.00-20.00 uur > Zaterdag, zondag en feestdagen: 10.00-18.30 uur)