Nieuwsbrief Aanleg overnachtingshaven Spijk

In deze nieuwbrief vindt u informatie over de aanleg van de overnachtingshaven Spijk.

500 jaar geschiedenis langs de Rijn

Voorafgaand aan de aanleg van de overnachtingshaven in de Beijenwaard bij Spijk vindt uitgebreid archeologisch onderzoek plaats. Met diverse bijzondere resultaten. Archeoloog Eric Norde van archeologisch adviesbureau RAAP licht de vondsten toe in een drietal artikelen. In het eerste artikel een overzicht van de vondsten en een vooruitblik op het vervolg.

Lees meer

Een inkijkje in het leven van de steenfabriekarbeiders

Tijdens het archeologisch onderzoek bij Spijk zijn onder meer resten van een steenfabriek blootgelegd. Eric Norde vertelt over de fabriek die een eeuw lang in het gebied stond en over het zware lot van de arbeiders die er werkten.

Lees meer

Door archeologische vondsten in Spijk komt de Tachtigjarige Oorlog tot leven

In dit artikel gaat Eric Norde in op de bijzonderste vindplaats van het archeologisch onderzoek in Spijk. Het gaat om de restanten van een legerkamp en een zogeheten circumvallatielinie (omsingelingslinie) uit de Tachtigjarige Oorlog. De vondsten geven een uniek inkijkje in het leven van soldaten in het eerste deel van de 17e eeuw.

Lees meer