Beschikbaar maken Waterdata

Rijkswaterstaat verzamelt waterdata over diverse onderwerpen. Denk aan waterstanden, watertemperaturen en golfhoogtes, waterkwaliteit en data van waterplanten en -dieren.

Vanuit het programma Beschikbaar maken Waterdata (BmW) maakt Rijkswaterstaat het combineren en uitwisselen van fysische, chemische en biologische waterdata eenvoudiger. Door waterdata standaard in AQUO-formaat aan te bieden. Door meer data eerder beschikbaar te stellen met uniforme definities van meetgegevens. Daarvoor stappen we over op één kernregistratie per soort data.

Frequentie
12

Geen edities gevonden

Uw zoekopdracht levert geen resultaten op.