Pannerdensch kanaal

Nieuwsbrief Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal

Rijkswaterstaat verlaagt een aantal kribben en oevers in het Pannerdensch Kanaal. Op die manier zorgen we ervoor dat bij hoog water het rivierwater beter doorstroomt en het rivierengebied veiliger wordt. In deze nieuwsbrief leest u meer over de wijze waarop we de omgeving bij het project betrekken. Daarnaast vindt u er informatie over de inloopavond die we binnenkort organiseren én nodigen we u uit om goede ideeën in te dienen. 

Hoe betrekt Rijkswaterstaat de omgeving bij project Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal?

Bij het project Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal (KOP) zijn veel verschillende partijen betrokken. Zoals grondeigenaren, bedrijven en belangenorganisaties. Rijkswaterstaat gaat zorgvuldig om met de belangen en de wensen van de omgeving. Omgevingsmanager Marc Strootman vertelt hoe dat in z’n werk gaat.

Hoe betrekt Rijkswaterstaat de omgeving bij project Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal?

Het splitsingspunt Pannerdensche Kop
Beeld: ©Rijkswaterstaat

Inloopavond project Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal; 10 maart 2020

Rijkswaterstaat en uitvoerder Ploegam houden op 10 maart 2020 een inloopavond voor iedereen rondom het project Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal. De inloopavond vindt plaats in Ontmoetingscentrum Doornenburg.

Inloopavond project Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal; 10 maart 2020

Ontmoetingscentrum Doornenburg
Beeld: ©Ontmoetingscentrum Doornenburg

Ideeën en voorstellen indienen gebied rondom Pannerdensch Kanaal

Rijkswaterstaat heeft een bijzondere band met (het gebied rondom) het Pannerdensch Kanaal. Om die band met het gebied te versterken, zijn we op zoek naar ideeën en voorstellen die van toegevoegde waarde zijn voor de mensen die wonen, werken en recreëren rondom het Pannerdensch Kanaal. Heeft u een goed idee? Dien het in.

Ideeën en voorstellen indienen gebied rondom Pannerdensch Kanaal

Kribben in het Pannerdensch Kanaal
Beeld: ©Rijkswaterstaat