Pannerdensch kanaal

Nieuwsbrief Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal

Rijkswaterstaat verlaagt een aantal kribben en oevers in het Pannerdensch Kanaal. Op die manier zorgen we ervoor dat bij hoog water het rivierwater beter doorstroomt en het rivierengebied veiliger wordt. Inmiddels zijn de ontwerpbesluiten voor de krib- en oeververlaging gereed; u kunt deze binnenkort bekijken.  

Ontwerpbesluiten krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal gereed

De ontwerpbesluiten die nodig zijn om 35 kribben en 5 oevers te verlagen in het Pannerdensch Kanaal zijn gereed. Vanaf 8 juli 2021 zijn de ontwerpbesluiten openbaar. U kunt vanaf dat moment de plannen voor de krib- en oeververlaging bekijken. Ook is het mogelijk om een zienswijze in te dienen. 

Het Pannerdensch Kanaal stroomt niet goed door bij hoogwater. Om de hoogwaterveiligheid te vergroten, verlaagt Rijkswaterstaat kribben en oevers in het Pannerdensch Kanaal. Hierdoor neemt de kans op overstromingen af in het hele rivierengebied.

Hoe kunnen de kribben en oevers in het Pannerdensch Kanaal het beste verlaagd  worden om de beoogde waterstandsdaling te bereiken en wat betekent dit? De afgelopen periode hebben Rijkswaterstaat en aannemer Ploegam samen met bureau Tauw deze vragen onderzocht. In nauw overleg met andere overheden, bewoners en overige belanghebbenden is het ontwerp tot stand gekomen. Rijkswaterstaat heeft dit vastgelegd in het Ontwerp Projectplan Waterwet. 

Ter inzage
Het Ontwerp Projectplan Waterwet en alle andere ontwerpbesluiten voor het project Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal liggen ter inzage van 8 juli tot en met 18 augustus 2021. Iedereen kan gedurende deze periode een zienswijze indienen. 

Met de tervisielegging van de ontwerpbesluiten sluit het project Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal de planuitwerkingsfase af. In de komende nieuwsbrief, die 8 juli verschijnt, leest u om welke ontwerpbesluiten het gaat en waar u deze kunt inzien. Ook gaan we uitgebreid in op de procedure en de mogelijkheden om te reageren.

Bent u nog niet geabonneerd op de nieuwsbrief, dan kunt u zich via de website aanmelden. 

Het splitsingspunt Pannerdensche Kop
Beeld: ©Rijkswaterstaat