Pannerdensch kanaal

Nieuwsbrief Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal

Rijkswaterstaat verlaagt een aantal kribben en oevers in het Pannerdensch Kanaal. Op die manier zorgen we ervoor dat bij hoog water het rivierwater beter doorstroomt en het rivierengebied veiliger wordt. De ontwerpbesluiten voor de krib- en oeververlaging liggen vanaf 8 juli 2021 ter inzage. Iedereen kan de besluiten inzien en een zienswijze indienen. 

Ontwerpbesluiten krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal ter inzage

De ontwerpbesluiten voor het verlagen van 35 kribben en 5 oevers in het Pannerdensch Kanaal liggen ter inzage. Vanaf 8 juli 2021 is het mogelijk de besluiten in te zien en een zienswijze in te dienen. Graag informeren we u over de procedure. 

Ontwerpbesluiten krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal ter inzage

KOP: overzichtskaart locaties
Beeld: Rijkswaterstaat

In gesprek over krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal

Het Ontwerp projectplan Waterwet ligt ter inzage van 8 juli t/m 18 augustus 2021. Heeft u naar aanleiding van dit ontwerpbesluit behoefte aan een nadere toelichting? Dan bestaat de mogelijkheid om een persoonlijk gesprek aan te vragen met Rijkswaterstaat. In verband met de geldende coronamaatregelen is dat een telefonisch of online gesprek. 

In gesprek over krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal

KOP: illustratie Pannerdensch Kanaal
Beeld: Rijkswaterstaat

Update ‘Het beste idee voor het Pannerdensch Kanaal’

In 2020 riepen we bewoners, buurten, bedrijven, organisaties en overheden op om mee te denken over manieren om de beleving van het gebied rond het Pannerdensch Kanaal verder te versterken. Zo’n 20 ideeën werden ingediend, waarvan een aantal kansrijk. Het maken van een definitieve keuze vraagt echter nader onderzoek en afstemming met andere partijen. 

Update 'Het beste idee voor het Pannerdensch Kanaal'

Dronebeeld van het splitsingspunt
Beeld: ©Michel Wijnbergh / Michel Wijnbergh