Pannerdensch kanaal

Nieuwsbrief Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal

Rijkswaterstaat verlaagt een aantal kribben en oevers in het Pannerdensch Kanaal. Op die manier zorgen we ervoor dat bij hoog water het rivierwater beter doorstroomt en het rivierengebied veiliger wordt. De definitieve besluiten voor de krib- en oeververlaging liggen vanaf 13 oktober 2021 ter inzage.

Bekendmaking definitieve besluiten krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal

De definitieve besluiten en vergunningen voor het verlagen van 35 kribben en 5 oevers in het Pannerdensch Kanaal liggen ter inzage. Van woensdag 13 oktober tot en met woensdag 24 november 2021 is het mogelijk om deze besluiten in te zien.

Bekendmaking definitieve besluiten krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal

KOP: overzichtskaart locaties
Beeld: Rijkswaterstaat

Niet-gesprongen explosieven gevonden bij onderzoek Pannerdensch Kanaal

In het gebied rond het Pannerdensch Kanaal is tijdens de Tweede Wereldoorlog flink gevochten. In aanloop naar de krib- en oeververlaging in het Pannerdensch Kanaal heeft Rijkswaterstaat het projectgebied daarom zorgvuldig onderzocht op aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven. De gevonden oorlogsresten zijn overgedragen aan de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EOD).

Niet-gesprongen explosieven gevonden bij onderzoek Pannerdensch Kanaal

NGE-onderzoek Pannerdensch Kanaal
Beeld: Rijkswaterstaat