Pannerdensch kanaal

Nieuwsbrief Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal

Rijkswaterstaat en aannemer Ploegam willen dit voorjaar starten met het verlagen van kribben en oevers in het Pannerdensch Kanaal. Onderdeel van de voorbereidingen is het verwijderen van bomen en struiken die op de te verlagen kribben en oevers staan. Omdat rond half maart het broedseizoen begint en vogels nesten kunnen bouwen in deze bomen en struiken, is vrijmaken van de oevers en kribben nu al aan de orde. Naast deze werkzaamheden treft aannemer Ploegam ook al andere voorbereidingen.

Voorbereiding krib- en oververlaging Pannerdensch Kanaal opgestart

Om de hoogwaterveiligheid te vergroten, verlaagt Rijkswaterstaat 35 kribben en 5 oevers in het Pannerdensch Kanaal. Op dit moment staan er bomen en struiken op de kribben en de oevers. Door het verlagen kunnen deze niet blijven staan. Ze worden voorafgaand aan de werkzaamheden weggehaald.

Voorbereiding krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal opgestart

Bomen Pannerdensch Kanaal