Pannerdensch kanaal

Nieuwsbrief Krib- en oeververlaging Pannerdensch kanaal

Welkom bij alweer de tweede editie van deze nieuwsbrief over de werkzaamheden aan het Pannerdensch Kanaal. Waarin deze keer onder meer te lezen: een update over de kribben- en oeververlaging, en uitsluitsel over het fietspad bij Scherpekamp.

Vier ‘kijkers’ vorderen gestaag

De vier ‘kijkers’ met verrijkende beeldverhalen over het Pannerdensch Kanaal vorderen
gestaag. Ze worden in de komende maanden aan weerszijden van het Kanaal op vier
plekken geplaatst en zullen in de zomer van ’23 worden onthuld. Dat meldt
Norbert van der Hoek, omgevingsmanager voor de krib- en oeververlaging Pannerdensch
kanaal namens Rijkswaterstaat.


De vier kijkers zijn elk ongeveer anderhalve meter hoog en zijn aan de buitenkant bekleed
met cortenstaal. Ze zijn elk voorzien van twee kijkgaten op ooghoogte, en tonen aan de
kijkende wandelaar elk een andere set foto’s en korte duidende teksten. De vier getoonde
beeldverhalen illustreren zo het belang van het Pannerdensch Kanaal voor Nederland:
vanuit de geschiedenis, de economie, de cultuur en het waterbeheer.


Ideeënwedstrijd

Elke kijker krijgt zijn eigen locatie aan weerszijden van het Kanaal: twee aan Zevenaarzijde,
twee aan Lingewaardzijde. Het idee voor de kijkers werd ingezonden in 2020, tijdens een
korte wedstrijd om ideeën te verzamelen in de planfase van de krib- en oeververlaging van
het Kanaal.

Voorbeeld van een kijker
Beeld: ©Rijkswaterstaat

Fietspad langs Scherpekamp blijkt niet zinvol

Er komt geen fietspad langs de Scherpekamp op de zuidelijke dijk van het Pannerdensch
Kanaal. Omgevingsmanager Norbert van der Hoek van Rijkswaterstaat: “Het zou de
komende zeven jaar nog doodlopen, en dat maakt de investering nu niet de moeite
waard.”
 

Besproken tijdens voorbereiding van kribverlaging

De aanleg van een vrij-liggend fietspad langs de kade Scherpekamp kwam als idee naar
voren tijdens de ideeënwedstrijd die in 2020 naar aanleiding van de krib- en oeververlaging
georganiseerd werd.

Herontwikkeling fabrieksterrein blijft uit

Van der Hoek legt uit waarom er nu toch van afgezien wordt: ‘In maart van dit jaar rezen er
al twijfels over de zin van die ontwikkeling. Het huidige kleidepot op het terrein van de
steenfabriek Huissensewaard wordt dan wel verplaatst vanwege de komst van de snelweg
A15, maar de komende zes, zeven jaar wordt het waarschijnlijk nog niet opnieuw
ontwikkeld.

‘Dit betekent dat het fietspad daar dood zou lopen. Een extra fietspad voegt dan weinig
waarde toe aan de weg. De gemeente Lingewaard en Rijkswaterstaat hebben nu samen
besloten voorlopig van het fietspad af te zien.’

Een Google Maps kaart waarin is ingezoomd op Scherpekamp, vlak onder de Nederrijn.
Beeld: ©Google Maps

“Voltooiing in zomer ’23 is nog steeds het doel.”

De verlaging van 35 kribben en 5 oevers in het Pannerdensch Kanaal gaat gestaag voort,
maar de fluctuerende waterstand maakt het werk moeilijk te voorspellen. Van de 35
kribben in het project zijn er nu 19 voltooid. Van de 5 oevers zijn er 3 al deels afgegraven.
Omgevingsmanager Norbert van der Hoek vertelt over de voortgang van het werk en de
uitdagingen. “Het werk is voor 65% klaar.”


Uitdaging bij het verlagen van kribben

In het vorige nieuwsbericht vertelde projectleider Koen van der Velden van uitvoerder
Ploegam al waarom er werd gekozen voor het werken vanaf het water, en de uitdagingen
die dat met zich meebrengt. Norbert van der Hoek, de omgevingsmanager van
Rijkswaterstaat voor dit project vat het nog eens samen: “Om op de kribben te werken, mag
het water niet te hoog, maar ook niet te laag staan.” Staan de kribben onder water, dan valt
er niet te graven; staat het water te laag, dan kunnen de werkschepen er niet dichtbij
komen.

Werken op de oevers

Van der Hoek en zijn team kunnen van tevoren maar beperkt voorspellen hoe de
waterstand zich ontwikkelt, zegt hij. “Gelukkig kunnen we aan de oevers werken als de
kribben niet toegankelijk zijn. Voor drie van de vijf oevers is de verlaging een eind
gevorderd.”

In de zomer van ’23 afgerond

“We verwachten nog steeds het werk in de zomer van dit jaar te kunnen afronden,” vertelt
Van der Hoek. “We zijn voor 65% klaar, en eenmaal weer op de kribben aan het werk maken
we snel vorderingen. Voor de periode na eind april voorspellen de waterkamers een
werkbare waterstand, omdat dan het water uit de lenteregens gepasseerd zal zijn.” Het
blijven verwachtingen!

Een graafmachine die een vrachtwagen vol laadt met zand langs het kanaal.
Beeld: ©Rijkswaterstaat