Maatregelen Kaderrichtlijn Water (KRW) Maas

De Kaderrichtlijn Water moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa uiterlijk in 2027 in orde is. Ook bij de Maas. In deze nieuwsbrief richten we ons specifiek op de ecologische herstelmaatregelen. Door herinrichting van oevers, uiterwaarden en beekmondingen brengen we verdwenen leefgebieden van waterplanten en -dieren in en langs de Maas weer zoveel mogelijk terug.

De eerste nieuwsbrief KRW Maas is in voorbereiding en zal in september 2021 verschijnen. Aanmelden kan nu al via onderstaande knop.

Afzender
Rijkswaterstaat
Frequentie
2-3x per jaar

Geen edities gevonden

Uw zoekopdracht levert geen resultaten op.