Maatregelen Kaderrichtlijn Water (KRW) Maas

Rijkwaterstaat werkt vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) aan natuurlijke en gezonde wateren in Nederland. Ook bij de Maas. We richten oevers, uiterwaarden en beekmondingen natuurvriendelijker in. Zo brengen we verdwenen leefgebieden van waterplanten en -dieren weer zoveel mogelijk terug. In deze nieuwsbrief leest u meer over de KRW-werkzaamheden bij de Maas.

Afzender
Rijkswaterstaat
Frequentie
2-3x per jaar

1 editie