MER-Nieuws 104 - Energie!

Rijkswaterstaat bruist van energie en dat laten we zien in dit themanummer. De energietransitie is een ingewikkelde ruimtelijke puzzel vol botsende belangen. Milieueffectrapportage heeft binnen alle ruimtelijke afwegingen voor de energie-opgave een belangrijke rol, betoogt EU-kabinetschef Diederik Samsom in een interview. Rijkswaterstaat (RWS) is een belangrijke speler in de energietransitie. Zo wordt expertise van RWS ingezet in de planvorming rondom energieprojecten. En het RWS-areaal is ook een broedplaats voor energieprojecten van andere overheden. In dit nummer gaan we tevens in op de (inter)nationale rol van TenneT als spil binnen de netwerken. En lees je meer over de ontwikkeling van het industriële waterstofnetwerk van de Gasunie. En tot slot wat de opening van Windpark Maasvlakte 2 betekent voor het eigen energieverbruik van Rijkswaterstaat.

Omgaan met botsende belangen en schaarse ruimte

Voor een succesvolle energietransitie zijn nieuwe netwerken essentieel. Maar de ruimte is schaars en omgeven door botsende belangen. Diederik Samson gaat in op het zorgvuldig afwegen hiervan en de rol die m.e.r. hierin speelt. Lees verder...

Hoe TenneT een spil is van de energietransitie!

De energietransitie valt en staat bij betrouwbare netwerken. Een urgente opgave dus voor TenneT. De energietransitie houdt voor TenneT niet op bij de grens. Dat vraagt om internationale onderzoeken in de m.e.r. Less verder...

OER als broedplaats voor energieprojecten

Het areaal van Rijkswaterstaat is een broedplaats voor energieprojecten van andere overheden. Snelwegen, baggerdepots, water en sluizen lenen zich bij uitstek voor het opwekken van zonne- en windenergie.  Programmamanager Energietransitie Sten Heijnis, zoekt in het Programma Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER) naar kansen waarbij Rijkswaterstaat andere overheden kan helpen aan ruimte voor energieopgaven. Lees verder...

Waterstofnetwerk Gasunie verbindt industriële clusters

Waterstof is een interessante energiebron, die mogelijk op termijn kan helpen in de energietransitie, met name voor industriële toepassingen. Gasunie werkt aan een waterstofnetwerk waarin een aantal belangrijke industriële knooppunten of plekken waar waterstof het land binnen komt, aan elkaar worden verbonden. Lees verder... 

IenW schakelt over op groene energie met Windpark Maasvlakte 2

Lees ook wat de opening van Windpark Maasvlakte 2 betekent voor het eigen energieverbruik van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.  Met de groene stroom van de Maasvlakte verduurzaamt het ministerie van I&W alle kantoren, tunnels, bruggen en snelwegverlichting. Lees verder...