MER-nieuws 105 - Grensoverschrijdend

Over grenzen kijken met MER-nieuws 105!

Grensoverschrijdend werken doen we allemaal! Hoe groter de ruimtelijke projecten, hoe verder vaak de effecten reiken. Niet alleen houden effecten zich niet aan landsgrenzen. Ook vervoersnetwerken zijn onderdeel van een internationaal stelsel. Over grenzen kijken is daarom van belang. Dat geldt ook voor traditionele netwerken die soms tegen hun eigen grenzen aanlopen. In dit nummer van MER-nieuws vertellen we over riviercommissies die samen naar stroomgebieden kijken. Wat komt er kijken bij buisleidingen als nieuwe modaliteit voor grondstoffen en energie? En hoe kunnen spoor en luchtvaart elkaar helpen bij de klimaatafspraken? Kortom, we kijken in dit nummer vooruit! 
 

Hoe PAWOZ grenzen op zee overwint!

Internationale afstemming nodig om energie naar land te brengen! Lees verder...

Riviercommissies kijken over hun grenzen

Oeverstaten werken samen in stroomgebieden Rijn, Maas, Schelde en Eems. Lees verder...

Milieueffecten over de grens vragen om nieuwe afspraken

Hoe afspraken tussen landen helpen om procedures te versoepelen. Lees verder...

Veel energie en duurzaamheid op IAIA-congres

Maarten Scheffers bracht en haalde wereldwijde kennis op. Lees verder...

De trein als alternatief voor vliegen

Hoe internationaal openbaar vervoer het klimaat kan helpen. Lees verder...

Buisleidingen en gelijkstroomkabels hard nodig!

Waarom ondergrondse kabels en leidingen belangrijk zijn in de ruimtelijke puzzel! Lees Verder...