Nieuwsbrief A2 verbreding Het Vonderen - Kerensheide

De A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide verbindt Zuid- en Midden-Limburg met de rest van Nederland en het buitenland. Goede bereikbaarheid en doorstroming is daarom van groot belang. Rijkswaterstaat verbreedt, naar verwachting vanaf 2022, de A2 in Midden-Limburg naar 2x3 rijstroken met een vluchtstrook. Voordat het zover is, hebben we nog een aantal stappen te gaan. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de voortgang.

Wegverbreding A2 Het Vonderen – Kerensheide stap dichterbij

Op 9 december 2019 heeft minister Van Nieuwenhuizen het Tracébesluit (TB) voor de structurele verbreding van de A2 Het Vonderen – Kerensheide ondertekend. Daarmee is een belangrijke stap gezet voor het grootste wegproject in Limburg van de komende jaren.


Lees meer

Ondertekening Tracébesluit A2 Het Vonderen - Kerensheide
: Photostique

Omgevingsmanager Rijkswaterstaat: ‘Alles draait om informeren verbinden en vertrouwen hebben in elkaar.'

Het duurt nog even voor het asfalt van de verbrede A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide er ligt. Maar dat betekent niet dat er achter de schermen niets gebeurt. Integendeel, daar worden grote stappen gezet. Amanda Schuitemaker, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat, neemt omwonenden en stakeholders daarin mee. Het is volgens haar belangrijk om voortdurend met elkaar in gesprek te blijven.

Lees meer

Amanda Schuitemaker, omgevingsmanager Rijkswaterstaat

Voorbereidingen om buisleiding te kunnen verleggen

Voordat de verbreding van de A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide kan starten, wordt het omliggende terrein bouwrijp gemaakt. Petrochemical Pipeline Services (PPS) verlegt in 2020 hiervoor een ondergrondse buisleiding langs het tracé. Om dat te kunnen doen, worden de komende tijd bodemonderzoeken verricht en bomen en struiken verwijderd.

Lees meer

Bouwrijp maken grond langs A2
: PPS

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat. U kunt (ook) gratis bellen met 0800 - 8002 (maandag t/m vrijdag van 07.00 uur - 20.00 uur, zaterdag en zondag (inclusief feestdagen) van 10.00 uur - 18.30 uur). Of gebruik het contactformulier.