Nieuwsbrief A2 verbreding Het Vonderen - Kerensheide

De A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide verbindt Zuid- en Midden-Limburg met de rest van Nederland en het buitenland. Goede bereikbaarheid en doorstroming is daarom van groot belang. Rijkswaterstaat verbreedt de A2 in Midden-Limburg naar 2x3 rijstroken met een vluchtstrook. Voordat het zover is, hebben we nog een aantal stappen te gaan. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de voortgang.

Realisatieteam A2 Het Vonderen – Kerensheide aan de slag

Het duurt nog wel even voor de eerste schop de grond in gaat voor de verbreding van de A2 Het Vonderen – Kerensheide. Toch is het realisatieteam van het project al een tijdje aan de slag. Frans Hendrikx is projectmanager van het team. Hij vertelt wat er nu en straks allemaal moet gebeuren.

Lees meer

Bouwbedrijf Denys verlegt pijpleiding voor verbreding A2

In de bodem van het nieuwe tracé A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide ligt een pijpleiding voor het vervoer van chemische stoffen. Die leiding kan straks niet onder de nieuwe weg liggen, omdat je er dan heel moeilijk bij kan, terwijl de leiding altijd toegankelijk moet zijn. Bouwbedrijf Denys gaat daarom een nieuwe leiding leggen.

Lees meer

Archeologisch onderzoek langs A2

Voordat de A2 Het Vonderen - Kerensheide verbreed wordt, vindt archeologisch onderzoek plaats. Bij eerdere onderzoeken in dit gebied troffen archeologen al Keltische munten aan, maar ook een hele nederzetting uit de Steentijd.

Lees meer

Rioolleiding verlegd voor verbreding A2 Het Vonderen – Kerensheide

De Geleenbeek moet voor de verbreding van de A2 Het Vonderen – Kerensheide een stukje worden verlegd. Als gevolg daarvan moet ook een rioolpersleiding worden verplaatst, omdat die anders in de knel komt met de beek.

Lees meer

Wat wilt u lezen in de nieuwsbrief?

We werken nu hárd aan voorbereiding van de verbreding A2 Het Vonderen-Kerensheide. Dat betekent dat er veel achter de schermen gebeurt. Het belangrijkste nieuws bundelen we in deze digitale nieuwsbrief. Wat wilt u graag lezen in deze nieuwsbrief? Welke onderwerpen mogen meer aan bod komen? Laat het ons weten en mail naar secretariaata2vk@rws.nl.

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat. U kunt (ook) gratis bellen met 0800 - 8002 (maandag t/m vrijdag van 07.00 uur - 20.00 uur, zaterdag en zondag (inclusief feestdagen) van 10.00 uur - 18.30 uur). Of gebruik het contactformulier.