Nieuwsbrief A2 verbreding Het Vonderen - Kerensheide

De A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide verbindt Zuid- en Midden-Limburg met de rest van Nederland en het buitenland. Goede bereikbaarheid en doorstroming is daarom van groot belang. Rijkswaterstaat verbreedt de A2 in Midden-Limburg naar 2x3 rijstroken met een vluchtstrook. Voordat het zover is, hebben we nog een aantal stappen te gaan. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de voortgang.

Kijk voor meer informatie op onze projectpagina.

Planning van het Project

Met de positieve uitspraak van de Raad van State gaat de verbreding van de A2 onverminderd en volgens planning door. Intussen zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de aanbesteding van de realisatie in volle gang.

Klik hier voor een grotere versie

Tijdig om tafel met partijen over verkeershinder

De A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide wordt over een lengte van 18 kilometer verbreed van 2x2 met spitsstroken naar 2x3 rijstroken met vluchtstroken. De geplande wegwerkzaamheden hebben gevolgen voor weggebruikers en omwonenden van de A2. Zeker omdat het hier gaat om letterlijk het smalste stukje van Nederland en de slagader van Limburg. Hierdoor is er geen ruimte voor goede alternatieven zoals een gelijkwaardige rijksweg die als omleiding zou kunnen dienen. Met de zogenoemde Minder Hinder – aanpak streven we naar zo min mogelijk hinder voor de weggebruikers en omwonenden.

Lees meer

Laag voor laag de bodem onderzoeken

De samenstelling van de bodem en ondergrond van het gebied waar de werkzaamheden plaatsvinden is voor de aannemer die de A2 verbreding gaat uitvoeren belangrijke informatie om het werk te kunnen voorbereiden. In de eindrapportage van het geotechnisch grondonderzoek staat straks alle verzamelde informatie over de grondsoort, de opbouw van de grondlagen, het inklinken van de bovenlagen en het zettingsrisico oftewel samendrukken van de ondergrond. In afzonderlijke onderzoeksrapportages wordt ook gerapporteerd over eventuele bodemvervuilingen en archeologische waarden in de bodem. Royal HaskoningDHV voert het onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat uit.

Lees meer

Veilige gaslevering blijft gegarandeerd

Door de verbreding van de A2 moet de gastransportleiding op zes locaties onder en naast de A2 worden verlegd door de Gasunie. Het gaat om delen van het regionale transportleidingennet (RTL). Dat is een hogedrukleiding met een doorsnede van 35 centimeter. De leiding kruist op meerdere plekken de A2 om woonkernen en bedrijven aan beiden zijden van de A2 van gas te voorzien. De gastransportleiding wordt technisch veilig en duurzaam verlegd. De werkzaamheden vinden plaats in 2021 en 2022. Tijdens de werkzaamheden blijft de gaslevering continu en veilig gegarandeerd.

Lees meer

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat. U kunt (ook) gratis bellen met 0800 - 8002 (maandag t/m vrijdag van 07.00 uur - 20.00 uur, zaterdag en zondag (inclusief feestdagen) van 10.00 uur - 18.30 uur). Of gebruik het contactformulier.