Nieuwsbrief A2 verbreding Het Vonderen - Kerensheide

De A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide verbindt Zuid- en Midden-Limburg met de rest van Nederland en het buitenland. Goede bereikbaarheid en doorstroming is daarom van groot belang. Rijkswaterstaat verbreedt de A2 in Midden-Limburg naar 2x3 rijstroken met een vluchtstrook. Voordat het zover is, hebben we nog een aantal stappen te gaan. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de voortgang.

Kijk voor meer informatie op onze projectpagina.

Planning van het Project

Met de positieve uitspraak van de Raad van State gaat de verbreding van de A2 onverminderd en volgens planning door. Intussen zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de aanbesteding van de realisatie in volle gang.

Klik hier voor een grotere versie.

Tijdlijn

‘De verbreding houdt Limburg en de rest van Nederland leefbaar’

Sinds juli heeft Provincie Limburg een nieuwe gedeputeerde voor Infrastructuur: Maarten van Gaans. Bij de Provincie omvat zijn portefeuille naast infrastructuur ook Energie, Mobiliteit en Europa. ‘De A2 is een cruciale verbinding in Limburg en voor de rest van het land’, vertelt Van Gaans. ‘Het te verbreden stuk zit op het smalste stukje Nederland. Bij een ongeval, werkzaamheden of veel weggebruikers is het al snel te druk. Door de weg te verbreden wordt niet alleen de doorstroming en de verkeersveiligheid beter, ook neemt het sluipverkeer af en kan de Limburgse economie zich verder ontwikkelen.’ 

Lees hier het hele artikel

Gedeputeerde in beeld

‘We denken altijd vanuit de weg én de omgeving’  

Rijkswaterstaat beheert 3072 kilometer aan wegen. Een hoop asfalt, dat we zo goed mogelijk in het landschap willen verweven. Daarbij spelen veel belangen mee, zoals veiligheid, genoeg groen en beperken van geluidsoverlast. Om de vormgeving en ruimtelijke kwaliteit van snelwegen in goede banen te leiden, ontwikkelt Rijkswaterstaat voor grote projecten een Esthetisch Programma van Eisen (EPvE). Hierin staan allerlei esthetische kaders waar de aannemer die straks het werk gaat maken aan moet voldoen. Die zorgen ervoor dat de snelweg straks goed vormgegeven is. En dat niet alleen verkeersgebruikers dit zo ervaren – maar ook omwonenden. 

Lees hier het hele artikel

Architecte Gus Tielens voor de viaduct

Zoeken naar sporen van nederzettingen langs de A2 

Een nieuw stuk snelweg aanleggen – dat doen we niet zomaar. Eerst willen we zeker weten dat er niets van cultuurhistorische waarde verloren gaat. Daarom laten we het verleden van het gebied onderzoeken. Met archeologische opgravingen kom je erachter of een gebied historische waarde heeft. Maar eerst moet je bepaalde basisinformatie over het gebied inzichtelijk hebben, bijvoorbeeld om te weten wat we op welke plekken zouden kúnnen tegenkomen. Daar doen we met archeologisch vooronderzoek. Bij het verbreden van de A2 Het Vonderen – Kerensheide ligt dit vooronderzoek in handen van RAAP, onder supervisie van Royal HaskoningDHV.  

Lees hier het hele artikel

Man doet grondboring in weiland langs de A2

Gasleidingverleggingen: even geduld  

We schreven eerder al over de verlegging van de gasleidingen in het kader van de A2-verbreding. Ons streven was om 3 van de 6 verleggingen dit jaar uit te voeren – en de rest in 2022. Maar door noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan de leidingen en broedende beschermde roeken (familie van de kraai) in het gebied, moeten we de verlegging van de gasleiding uitstellen. We hebben daarom besloten om alle verleggingen in 2022 uit te voeren.  

Gasleiding in weiland met bloemen op de voorgrond

Knoteik krijgt nieuwe plek én vorm  

Bij Susteren staat langs de A2 een eeuwenoude knoteik. Helaas op een plek waar we de weg gaan verbreden. We hebben onderzocht of verplaatsing van deze ouwe reus mogelijk is, maar de wortelstructuur van de knoteik is zó groot dat de boom niet verplant kan worden. We hebben met alle betrokken partijen afgesproken om een nieuwe, waardige bestemming voor de te kappen boom te vinden. Buurtenplatform A2VK, Bomenstichting en IVN Born-Land van Swentibold hebben een voorstel. Zij willen de gekapte knoteik – geconserveerd en wel – als monument plaatsen, vlakbij waar hij nu al staat. De gemeente Echt-Susteren onderzoekt nu of deze plek geschikt is.  

Grote knoteik in een bos

Buurtenplatform voor Minder Hinder  

De verkeershinder rondom de verbreding van de A2 gaan we tot een minimum beperken. Dat doen we met de Minder Hinder-aanpak. In een sessie op 3 juni met het Buurtenplatform A2 Het Vonderen-Kerensheide en vertegenwoordigers van gemeenten gaf het projectteam een toelichting op onze aanpak. Vanuit de buurten rondom de A2 werden zorgen geuit over leefbaarheid, hinder en communicatie tijdens de realisatiefase. Wij doen onderzoek naar hoe we deze punten het beste kunnen aanpakken en laten weten wat we eraan gaan doen.  

Stuk A2 met verkeer en geopende spitsstrook

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat. U kunt (ook) gratis bellen met 0800 - 8002 (maandag t/m vrijdag van 07.00 uur - 20.00 uur, zaterdag en zondag (inclusief feestdagen) van 10.00 uur - 18.30 uur). Of gebruik het contactformulier.