Nieuwsbrief A27 Houten - Hooipolder

In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder.

Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Projectupdate: gestaag doorwerken aan verbreding A27 Houten - Hooipolder

Op 1 juni 2021 ging de zoektocht naar een opdrachtnemer voor de verbreding van de A27 tussen de knooppunten Everdingen en Hooipolder (contract Zuid) van start. Een mijlpaal, aldus projectmanager Marc Lentjes. En ondertussen gaan de voorbereidende werkzaamheden voor de wegverbreding gewoon door.

Lees meer

Mobiliteitsmanagement tijdens de wegverbreding: minder drukte, minder hinder

De verbreding van de A27 brengt ondanks zorgvuldige voorbereiding hinder met zich mee voor weggebruikers. Om drukte op de weg te beperken, zet Rijkswaterstaat in op mobiliteitsmanagement. Maar wat houdt dat precies in? We vroegen het mobiliteitsadviseurs Gerco Huisman en Martijn Derksen.

Lees meer

Grond verwerven voor de verbreding: een immense opgave

De verbreding van de A27 Houten - Hooipolder betekent dat Rijkswaterstaat langs het hele stuk te verbreden weg grond moet aankopen of onteigenen. Een immense opgave, aangezien het om honderden eigenaren – gemeenten, bedrijven, particulieren – gaat.

Lees meer

Samenwerken aan veiligheid op en langs het water

Bij het project A27 Houten - Hooipolder vervangt Rijkswaterstaat 3 van de 4 grote bruggen. De vierde grote brug verbreden we. Veiligheid van de aannemer, weg- én vaarweggebruiker staat daarbij voorop. Koninklijke BLN-Schuttevaer, brancheorganisatie van en voor de binnenvaart, is van begin af aan betrokken bij het project.

Lees meer

Resten van het Kartuizerklooster en haardkuilen uit de middensteentijd

In maart 2020 deed Arcadis samen met RAAP archeologisch onderzoek bij het voormalige Kartuizerklooster bij Raamsdonksveer. Senior projectleider Eimert Goossens praat ons bij: wat is er gevonden?

Lees meer

Ruimtelijke kwaliteit A27 Houten - Hooipolder belangrijke ambitie van Rijkswaterstaat

Bij de verbreding van de A27 Houten - Hooipolder is ruimtelijke kwaliteit een belangrijke ambitie van Rijkswaterstaat. In een artikelenserie hebben we het afgelopen jaar laten zien hoe we hiermee omgaan. Een terugblik.

Lees meer

Colofon

Meer weten?
Kijk op de projectwebsite A27 Houten - Hooipolder.
U kunt (ook) gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002 (7 dagen per week geopend > Maandag t/m vrijdag: 07.00-20.00 uur > Zaterdag, zondag en feestdagen: 10.00-18.30 uur)