Nieuwsbrief A4 Haaglanden-N14

Van inpassend ontwerp naar integraal inpassend ontwerp

Om de A4 zo goed mogelijk in het landschap te passen, heeft het projectteam A4 Haaglanden-N14 eerst een ‘inpassend ontwerp’ gemaakt, wat nu verder wordt uitgewerkt tot een ‘integraal inpassend ontwerp’. Wat is het verschil tussen deze ontwerpen en wie werkt hieraan mee?

Lees meer

Onderzoek naar geluid in volle gang

Het project A4 Haaglanden-N14 is druk bezig met onderzoek naar de (mogelijke) effecten van de aangepaste A4 op de omgeving. Eén van de effectonderzoeken heet betrekking op geluid. Henk de Kluijver, geluidsexpert bij Rijkswaterstaat, vertelt daar meer over.

Lees verder

Welke 'mitigerende maatregelen' nemen we?

De verbreding van een rijksweg kan hinder voor omwonenden en schade voor het milieu betekenen. Meer verkeer betekent bijvoorbeeld meer geluidsoverlast en meer stikstofuitstoot. Zogenaamde mitigerende maatregelen beperken deze effecten en nemen ze soms zelfs volledig weg.

Lees verder