Nieuwsbrief A4 Haaglanden - N14

Omgevingsmanager André Groninger gaat voor constructief overleg

De voorbereiding van de realisatiefase van het project A4 Haaglanden - N14 startte dit najaar. Dat betekent dat de afrondingsfase van de planuitwerking in zicht komt en omgevingsmanager Marjolein van Meteren het stokje overdraagt aan omgevingsmanager André Groninger. Op naar de realisatiefase.

Lees verder

Hoe staat het met de ingediende zienswijzen?

Het ontwerptracébesluit, het bijbehorende milieueffectrapport en het ontwerpsaneringsbesluit van het project A4 Haaglanden – N14 lagen eerder dit jaar ter inzage. Van vrijdag 8 mei tot en met donderdag 18 juni 2020 kon iedereen een zienswijze op de documenten indienen. Ruim 200 omwonenden en bestuurlijke partijen deden dit. Op dit moment is het projectteam druk bezig met het beantwoorden van alle zienswijzen. Wanneer u een reactie kunt verwachten? Dat leest u hier.

Lees verder

Waar staan we nu: tussen het OTB en het TB

De minister van Infrastructuur en Waterstaat tekende op 30 maart 2020 het Ontwerptracébesluit A4 Haaglanden - N14 (OTB). Het projectteam werkt nu toe naar de volgende mijlpaal: het tekenen van het Tracébesluit A4 Haaglanden - N14 (TB). Dat zal naar verwachting in maart 2021 zijn. Twee leden van het projectteam vertellen waar we ons in de tussentijd allemaal mee bezighouden.

Lees verder

Waar staan we nu: tussen het OTB en het TB?

Prettige feestdagen en een goede jaarwisseling

Het projectteam A4 Haaglanden – N14 wenst u fijne feestdagen. Wij willen u bedanken voor de prettige samenwerking in het afgelopen jaar.

Lees verder