Nieuwsbrief A4 Haaglanden - N14

Advies Commissie m.e.r. bekendgemaakt

De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) heeft een advies uitgebracht over het milieueffectrapport (MER) van het project A4 Haaglanden – N14. De Commissie m.e.r. concludeert dat het MER duidelijk weergeeft welke onderzoeken en besluiten voorafgingen aan het ontwerptracébesluit.

Lees hier meer

Meer dan 200 zienswijzen ingediend

Er zijn in totaal 211 zienswijzen ingediend op het ontwerptracébesluit, milieueffectrapport en ontwerpsaneringsbesluit van het project A4 Haaglanden – N14. Wat gebeurt er met die ingediende zienswijzen? Omgevingsmanager Marjolein van Meteren licht het proces toe.

Lees hier meer

Viaducten over A4 vernieuwd

Rijswijk vernieuwt twee viaducten over de A4. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakt de bouw hiervan mogelijk binnen het project A4 Haaglanden - N14. Het gaat om het viaduct tussen het oude Rijswijk en RijswijkBuiten en het viaduct in de Van Rijnweg.

Lees hier meer

Vakantie

Het projectteam A4 Haaglanden – N14 wenst u een fijne zomervakantie. Wij willen u bedanken voor het afgelopen jaar.

Lees hier meer