Nieuwsbrief A4 Haaglanden - N14

Terugblik online informatiebijeenkomsten

Rijkswaterstaat organiseerde op 25, 26 en 28 mei online informatiebijeenkomsten (webinars) over de voortgang en de zienswijzeprocedure van het project A4 Haaglanden – N14. Deze bijeenkomsten waren te volgen via de projectwebsite. Tijdens de bijeenkomsten werd meer informatie gegeven over het ontwerptracébesluit, het milieueffectrapport en het ontwerpsaneringsbesluit. Deze documenten liggen van vrijdag 8 mei tot en met donderdag 18 juni ter inzage. Kijkers konden ook vragen stellen die tijdens de bijeenkomsten werden behandeld.

Lees verder

Online applicatie beschikbaar

Bent u ook benieuwd naar de belangrijkste effecten van de wegverbreding van de A4 tussen Leidschendam en de Ketheltunnel? Deze effecten zijn onderzocht in het kader van het Ontwerptracébesluit A4 Haaglanden - N14 en het bijbehorende Milieueffectrapport en worden weergegeven in de online applicatie.

Lees hier verder