Nieuwsbrief A8/Coenbrug

Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot de wegwerkzaamheden aan de A8 tussen knooppunt Zaandam en de N246 en aan de Coenbrug. U leest hier het laatste nieuws over de werkzaamheden en krijgt meer achtergrondinformatie.

Nieuw en stiller asfalt op de A8

In opdracht van Rijkswaterstaat vervangt Boskalis de komende maanden het asfalt van de A8 tussen knooppunt Zaandam en de N246, inclusief de Coenbrug (met uitzondering van de brugklep). Over het hele traject wordt tweelaags zeer open asfalt beton (zoab)-fijn gelegd, het meest stille asfalt dat Rijkswaterstaat momenteel toepast. Bovendien worden de voegovergangen tussen het wegdek en bruggen en viaducten vervangen door stillere voegen.

Lees verder over zoab op de website van Rijkswaterstaat.

A8 Afslag 4_830x330

Asfalt A8 richting Alkmaar vervroegd vervangen: 11-15 juni

Voor het groot onderhoud aan de A8 staan in juli en augustus vier weken gepland, maar een deel van het asfalteringswerk wordt vervroegd uitgevoerd. Van donderdag 11 juni 20.00 uur tot maandag 15 juni 05.00 uur vervangt Boskalis het asfalt op de rijbaan richting Alkmaar, tussen knooppunt Zaandam en de N246. De vaste delen van de Coenbrug worden van de zomer voorzien van nieuw en stiller asfalt. Hinderbeperking voor het verkeer is de belangrijkste overweging om het werk naar voren te trekken. Door nu alvast het asfalt op de rijbaan richting Alkmaar te vervangen, kunnen diverse verbindingsbogen op knooppunt Zaandam openblijven tijdens de zomerwerkzaamheden. Hiermee voorkomen we dat in de zomerperiode vijftienduizend auto’s per dag omrijden en hun weg zoeken via lokale wegen.

Geluidsoverlast

Op donderdagavond 11 juni start Boskalis direct met het verwijderen van het asfalt. Het frezen van het asfalt gebeurt met zware machines en kan vooral in de nacht van donderdag 11 juni op vrijdag 12 juni voor geluidsoverlast zorgen. Om de hinder te beperken, krijgen de freesmachines een ‘stop-and-go’-signalering waardoor er geen toeters nodig zijn. Ook wordt de achteruitrij-piep op de vrachtauto’s zoveel mogelijk vervangen door sissers.

Lees meer in het persbericht.

Asfalt vernieuwen A10_830x330

Afsluiting 11-15 juni en omleidingsroutes

Van donderdag 11 juni 20.00 uur tot maandag 15 juni 05.00 uur is de A8 in de richting van Alkmaar tussen knooppunt Zaandam en de N246 volledig afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid, en moet rekening houden met een extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten. Verkeer vanuit Amsterdam richting Beverwijk en Alkmaar rijdt via de A10 West, A5 en A9 of via de A7 en vervolgens via de N515 of via de N244. Verkeer op de A7 vanuit Leeuwarden richting Alkmaar en Beverwijk rijdt via de N244 of via de N515. Voor verkeer richting Amsterdam blijft de rijbaan tijdens de wegwerkzaamheden open.

Bekijk hier alle informatie over de hinder en maatregelen.

Kaartje omleiding A8 zonder legenda

Groot onderhoud juli en augustus

Van 12 juli tot 11 augustus voert aannemer Boskalis het grootste deel van het groot onderhoud uit. Ook de rijbaan richting Amsterdam krijgt dan stiller asfalt, net als de Coenbrug (met uitzondering van de brugklep) in beide richtingen. Boskalis verwijdert op de brug ook alle voegen en vervangt deze door stillere voegen. Tijdens deze werkzaamheden, in juli en augustus, wordt er vier weken lang dag en nacht doorgewerkt. De A8 is dan voor verkeer richting Amsterdam volledig afgesloten tussen de N246 en knooppunt Zaandam. Meer over deze werkzaamheden leest u in de volgende nieuwsbrief.

A8 snelweg

Heeft u vragen?

Via deze nieuwsbrief houden wij u zo goed mogelijk op de hoogte. Heeft u toch nog vragen, kijk dan op de website of stel uw vraag telefonisch via 0800-8002 (gratis). U kunt ook contact opnemen via Facebook, Twitter en Instagram. Uw vraag wordt dan zo snel mogelijk – uiterlijk binnen enkele dagen – door ons beantwoord.