Nieuwsbrief A8/Coenbrug

Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot de wegwerkzaamheden aan de A8 tussen de N246 en knooppunt Zaandam en aan de Coenbrug. U leest hier het laatste nieuws over de werkzaamheden en krijgt meer achtergrondinformatie.

Geluidsmaatregelen Coenbruggen

Afgelopen jaar hebben we groot onderhoud aan de A8 uitgevoerd, waarbij onder meer extra stil asfalt en stillere voegen zijn aangebracht. Het streven was om ook geluiddempend materiaal tegen het dreunen van de beweegbare stalen delen (brugklep) van de Coenbruggen aan te brengen.

Uit nader onderzoek en inspecties is echter gebleken dat de brugklep momenteel opveert bij het passeren van zwaar verkeer om daarna met een dreun weer te vallen. Door herstel-en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, verwachten we het opveren van de brugklep en daarmee de geluidshinder te verminderen.

In het eerste en tweede kwartaal van 2021 gaan we de werkzaamheden aan de beweegbare delen van de bruggen uitvoeren. Dit is later dan we voorzien hadden. We begrijpen dat het voor de omwonenden vervelend is dat ze tot die tijd geluidsoverlast van de bruggen ervaren. Onze inspanning is er op gericht om met deze duurzame maatregelen het dreunen te verminderen, maar het blijft een stalen brug en die zal niet helemaal stil worden.

Om aan te tonen dat de werkzaamheden een positief effect op het dreunen van de Coenbruggen hebben, zullen voor en na de werkzaamheden geluidsmetingen worden uitgevoerd.

Coenbrug A8
Beeld: Rijkswaterstaat

Heeft u vragen?

Via deze nieuwsbrief houden wij u zo goed mogelijk op de hoogte. Heeft u toch nog vragen, kijk dan op de website of stel uw vraag telefonisch via 0800-8002 (gratis). U kunt ook contact opnemen via Facebook, Twitter en Instagram. Uw vraag wordt dan zo snel mogelijk – uiterlijk binnen enkele dagen – door ons beantwoord.