Nieuwsbrief A8/Coenbrug

Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot de wegwerkzaamheden aan de A8 tussen knooppunt Zaandam en de N246 en aan de Coenbrug. U leest hier het laatste nieuws over de werkzaamheden en krijgt meer achtergrondinformatie.

Dit voorjaar herstel- en onderhoudswerkzaamheden Coenbrug

Vorig jaar voerde Rijkswaterstaat groot onderhoud uit aan de A8, waarbij we onder meer extra stil asfalt en stillere voegen hebben aangebracht. In het voorjaar zijn we terug om herstel- en onderhoudswerkzaamheden aan de Coenbrug uit te voeren.

Uit onderzoek en inspecties is gebleken dat de brugklep van de Coenbrug momenteel licht opveert bij het passeren van zwaar verkeer om daarna met een dreun weer op zijn plaats te vallen. Door herstel-en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, verwachten we het opveren van de brugklep en daarmee de geluidshinder te verminderen. Het blijft echter een stalen brug en die zal niet helemaal stil worden.

De werkzaamheden vinden plaats van 1 maart tot en met 16 april 2021. Mogelijk wordt de weg dan een paar nachten afgesloten. Daarover krijgt u op tijd bericht via deze nieuwsbrief en andere kanalen.

Door het werk kan de Coenbrug niet worden geopend voor hoge  schepen. De maximale doorvaarhoogte is beperkt tot 6.1 meter boven NAP. Houd hierbij rekening met het lokale waterpeil. Dat duurt de hele periode, van 1 maart tot en met 16 april.

A8 Coenbrug met auto's
Beeld: Rijkswaterstaat

Voorbereidingen: nachtafsluitingen Coenbrug 3-5 februari

In de nachten tussen 3 en 5 februari bereiden we deze werkzaamheden voor. De weg gaat daarbij steeds in één richting tegelijk dicht. Moet u daardoor omrijden, houd dan rekening met zo’n tien minuten extra reistijd.

Nacht 3-4 februari: afsluiting richting Alkmaar

Van woensdag 3 februari 21.00 uur tot donderdag 4 februari 05.00 uur is de A8 richting Alkmaar volledig afgesloten tussen knooppunt Zaandam en de N246.

  • Verkeer vanuit Amsterdam met bestemming Koog aan de Zaan en Zaandijk wordt ter plaatse omgeleid via de A7-N515-S153-N246.

Nacht 4-5 februari: afsluiting richting Amsterdam

Van donderdag 4 februari 21.00 uur tot vrijdag 5 februari 5.00 uur is de A8 richting Amsterdam volledig afgesloten tussen de N246 en knooppunt Zaandam. Ook de opritten gaan dicht.

  • Verkeer vanuit Koog aan de Zaan, Zaandijk en Zaandam met bestemming Amsterdam wordt ter plaatse omgeleid via de N246 - N515 - S153 - N515 - A7.
A8 Coenbrug vanaf het water
Beeld: Rijkswaterstaat

Heeft u vragen?

Via deze nieuwsbrief houden wij u zo goed mogelijk op de hoogte. Heeft u toch nog vragen, kijk dan op de website of stel uw vraag telefonisch via 0800-8002 (gratis). U kunt ook contact opnemen via Facebook, Twitter en Instagram. Uw vraag wordt dan zo snel mogelijk – uiterlijk binnen enkele dagen – door ons beantwoord.