Nieuwsbrief aanpak Twentekanalen

Rijkswaterstaat werkt de komende jaren in de regio Twente hard aan de bereikbaarheid via de Twentekanalen, aan de veiligheid op de kanalen en aan de beheersing en kwaliteit van het kanaalwater. Dit doen we onder andere door onderhoud te plegen aan bruggen, sluizen, gemalen en oevers, door het verruimen van het kanaal en door het bouwen van een tweede sluis bij Eefde. In deze nieuwsbrief informeren wij u over al deze werkzaamheden.

Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Hard gewerkt aan Sluis Eefde, inrichting omgeving krijgt vorm

Aannemerscombinatie Lock to Twente (L2T) werkt nu al anderhalf jaar aan de bouw van de tweede sluiskolk in Eefde. En het resultaat is te zien: de nieuwe kolk, de dijk aan de IJsselzijde en de voorhavens zijn goed zichtbaar en de deuren zijn geplaatst. Omgevingsmanager Wilco Zeilmaker vertelt wat er in het afgelopen half jaar allemaal gedaan is en wat er nog gaat gebeuren.

Lees meer

Luchtfoto Sluis Eefde juli 2019

Voorbereidingen fase 2 verruiming Twentekanalen in volle gang

Rijkswaterstaat werkt aan de tweede fase van de verruiming van de Twentekanalen. In de periode tussen het intrekken van de aanbesteding in 2017 en de zomer van 2019, is er veel gebeurd.

Lees meer over de verruiming van de Twentekanalen

Schip vaart in het Twentekanaal

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat. Meer informatie vindt u op de website van Rijkswaterstaat.

Volg het Twentekanaal op Facebook en Youtube
www.facebook.com/twentekanalen
Het Twentekanaal - YouTube

Heeft u vragen?
U kunt gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002. Dit nummer is bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 20.00 uur, en in het weekend en op feestdagen van 10.00 tot 18.30 uur.

Aanmelden nieuwsbrief
Kent u mensen die deze nieuwsbrief ook willen ontvangen? Aanmelden kan via Nieuwsbrieven Rijkswaterstaat.