Nieuwsbrief Aanpak Twentekanalen

Rijkswaterstaat werkt de komende jaren in de regio Twente hard aan de bereikbaarheid via de Twentekanalen, aan de veiligheid op de kanalen en aan de beheersing en kwaliteit van het kanaalwater. Dit doen we onder andere door onderhoud te plegen aan bruggen, sluizen, gemalen en oevers, door het verruimen van het kanaal en door het bouwen van een tweede sluis bij Eefde. In deze nieuwsbrief informeren wij u over al deze werkzaamheden.

Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Opwaardering Twentekanalen: interessante uitdaging voor GWW-markt

De Twentekanalen worden flink opgewaardeerd. Niet alleen worden de kanalen uitgebaggerd, ook worden de damwanden vervangen en de oevers natuurvriendelijk aangelegd. Om het grondwater te beheersen wordt een bodemweerstand verhogende laag aangebracht.

Lees meer

Containerschip op het Twentekanaal
© Rijkswaterstaat

Gewijzigde projectplannen Waterwet Verruiming Twentekanalen ter inzage

Voordat we kunnen starten met de verruiming van de Twentekanalen fase 2, moeten er diverse vergunningen worden aangevraagd. Een projectplan Waterwet is daar een van.

Lees meer

XL-businesskade bij Almelo
© Rijkswaterstaat

Noordelijk terrein Sluis Eefde krijgt vorm

Half december 2019 is er bij Sluis Eefde een begin gemaakt met het aanplanten van de bomen. De eerste 40 bomen worden gepoot op de primaire kering aan de kant van de IJssel.

Lees meer...

Vogelvlucht noordelijk terrein sluis Eefde
© Rijkswaterstaat

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat. Meer informatie vindt u op de website van Rijkswaterstaat.

Volg het Twentekanaal op Facebook en Youtube
www.facebook.com/twentekanalen
Het Twentekanaal - YouTube

Heeft u vragen?
U kunt gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002. Dit nummer is bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 20.00 uur, en in het weekend en op feestdagen van 10.00 tot 18.30 uur.

Aanmelden nieuwsbrief
Kent u mensen die deze nieuwsbrief ook willen ontvangen? Aanmelden kan via Nieuwsbrieven Rijkswaterstaat.