Nieuwsbrief Verruiming Twentekanalen

Na de bouwvak zijn de werkzaamheden aan de Twentekanalen weer opgestart. Ondanks de droogte konden we toch verder gaan met baggeren en het vervangen van de damwanden. De XL zwaaikom krijgt steeds meer vorm. Daarnaast is Vitens begonnen met het aanbrengen van een aantal nieuwe waterleidingen onder het kanaal en Marijn ging op bezoek bij enkele ondernemers die veel gebruikmaken van het Twentekanaal.

Nieuwe vlog: ondernemen langs de Twentekanalen

De Twentekanalen zijn ooit gegraven om de bedrijvigheid in Twente een boost te geven. In eerste instantie was dat voor de textielindustrie, tegenwoordig hebben heel veel verschillende soorten bedrijven baat bij het kanaal. Dagelijks vervoeren schepen grondstoffen, brandstoffen en containers vol producten over het kanaal. En met de verruiming kunnen deze schepen straks meer lading meenemen. Onze verslaggeefster Marijn gaat in de nieuwste vlog langs bij de Combi Terminal Twente, bierbrouwerij Grolsch én Gooiker Step trading om te vragen wat dit voor hen betekent én hoe er mede door die verruiming mooie samenwerkingen zijn ontstaan!

Marijn interviewt Vincent

Droogte en laagwater belemmeren werkzaamheden

De zomer van 2022 was een van de warmste, zonnigste en droogste zomers ooit gemeten. Die droogte heeft effect op de waterstand van de rivieren en kanalen in Nederland. Zo was het gebrek aan water ook te merken bij de werkzaamheden op de Twentekanalen. Hoe daar mee om is gegaan, vertelt Marten Klos, nautisch adviseur, van Rijkswaterstaat.

Lees meer..

Beeld: ©RWS

Wat RWS doet bij watertekort op Twentekanalen

De extreme droogte hebben we inmiddels achter ons gelaten. Toch is het belangrijk om uit te leggen wat Rijkswaterstaat doet als er een watertekort ontstaat.

De Twentekanalen zijn niet alleen een belangrijke, logistieke schakel in de Europese scheepvaartverbinding. Het Twentekanaal is ook een belangrijke schakel in het watersysteem van Twente, Achterhoek, het noordoostelijk deel van Overijssel en een deel van Drenthe, waarmee deze gebieden van water worden voorzien.

Als er sprake is van een watertekort, hoe wordt het water dan verdeeld? 
We spreken van een watertekort als er minder water van voldoende kwaliteit aanwezig is dan de gebruikers nodig hebben. Gebruikers zijn bijvoorbeeld de landbouw, de scheepvaart, de industrie, de drinkwatervoorziening en de natuur. Zij zijn afhankelijk van water. Een watertekort kan tot problemen leiden. Zo kan de scheepvaart bij lage waterstanden minder lading vervoeren en kan het oppervlaktewater nabij zee gaan verzilten.

Als beheerder van de grote rivieren, meren, Noordzee en Waddenzee houdt Rijkswaterstaat het waterpeil continu in de gaten. Bij droogte verdelen we via stuwen, pompgemalen en sluizen (zoals sluis Eefde) het schaarse zoete water uit de grote rivieren en meren zo goed mogelijk onder alle watergebruikers.

Bij langdurige droogte en watertekort wordt het water verdeeld volgens de zogenaamde ‘verdringingsreeks’ uit de Waterwet. Dit is een rangorde die aangeeft waar als eerste zoetwater naartoe moet. Dijken en keringen staan bovenaan. Extreme droogte kan namelijk scheuren veroorzaken in dijken. Als het water dan weer stijgt, kunnen ze het achterland niet meer beschermen. Dijken en keringen hebben dus topprioriteit en staan hoger in de reeks dan bijvoorbeeld de drinkwater- en energievoorziening. En díe staan weer hoger dan bijvoorbeeld landbouw en scheepvaart.

Natuur vindt haar weg langs de Twentekanalen

Bij het verruimen van de Twentekanalen hebben we veel aandacht voor de natuur. De eerste natuurvriendelijke oevers zijn inmiddels gereed en worden opgeleverd aan de beheerder. Naast de geplande natuurvriendelijke maatregelen, vindt de natuur zelf ook haar plek langs het kanaal. Zo nestelde de oeverzwaluw zich tijdens de werkzaamheden in de oevers. Hoe dat verliep, vroegen we aan Sergé Bogaerts, ecoloog bij Rijkswaterstaat.

Lees meer..

oeverzwaluw

Tuintips voor de herfst

De zomer was warm en droog en leek niet te stoppen. Maar de herfst is nu toch écht begonnen. Dit seizoen is dé periode om met je tuin bezig te gaan en deze voor te bereiden op het nieuwe jaar. In deze nieuwsbrief delen we een paar handige tips voor de herfst.

Bescherm je vijver
Heb je een leuke vijver aangelegd zoals we in een eerdere nieuwsbief met tuintips deelden? Hang er dan nu een net overheen om bladeren op te vangen. Zo bescherm je je vijver tegen vallend blad en takken die in het water terechtkomen en zich op kunnen hopen op de bodem. Teveel blad in je vijver kan namelijk leiden tot teveel voedingstoffen waardoor je vijver troebel wordt. Vang het blad dus op. En op het moment dat de bladeren van de bomen zijn, kan je het net weer weghalen.

Ruim niet alles op

Houd je tuin netjes bij, want teveel blad kan leiden tot verstikking van de bodem. Maar haal niet al het blad van je gazon en verwijder niet alle dode planten! Bladeren en planten zorgen namelijk ook voor een gezonde grond: het zijn de voedingsstoffen voor de planten die wel blijven staan. Daarnaast houden dieren zoals egels en vogels wel van een beetje rommelige tuin. Het zit namelijk vol eten en schuilplaatsen. Daarbij is een klein laagje blad gunstig voor je net geplante bloembollen. Dat isoleert namelijk tegen de vorst in de winter!

Begin te planten
Als je in het voorjaar weer een mooi tuin vol bloeiende planten en bloemen en een strak gazon wil, moet je daar in de herfst al aan beginnen! Dus zaai gras op de kalen plekken van je gazon, poot die bloembollen en plant de boom die jij volgend jaar graag wil zien bloeien. Let daarbij wel op dat het perfect plantseizoen per bloem of boom kan verschillen. Dus lees je van tevoren wel even goed in!

tuin herfstklaar maken

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat. Meer informatie vindt u op de website van Rijkswaterstaat.

Volg het Twentekanaal op Facebook en Youtube
www.facebook.com/twentekanalen
Het Twentekanaal - YouTube

Heeft u vragen?
U kunt gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002. Dit nummer is bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 20.00 uur, en in het weekend en op feestdagen van 10.00 tot 18.30 uur.

Aanmelden nieuwsbrief
Kent u mensen die deze nieuwsbrief ook willen ontvangen? Aanmelden kan via Nieuwsbrieven Rijkswaterstaat.