Nieuwsbrief Verruiming Twentekanalen

Het jaar 2023 is net begonnen. Dit is het jaar waarin we de werkzaamheden aan de de verruiming van de Twentekanalen afronden. We verwachten in de zomer van dit jaar de werkzaamheden af te ronden. In deze editie vooral nieuws over de bereikte mijlpalen en voltooide deelprojecten. Daarnaast is onze reporter Marijn twee keer op pad geweest. Ze bezocht de zwaaikom bij Bornerbroek en dook in de historie van de Twentekanalen.

Baggeren tot op de centimeter bij de Twentekanalen

Tonny van Weelden werkt als kraanmachinist bij baggerbedrijf Paans Van Oord mee aan de verruiming van de Twentekanalen. Samen met Gerrit Visser werkt hij op het kraanponton Anna-Catharina. De mannen werken zo samen stukje bij beetje het kanaal door. Tonny  vertelt meer over zijn werkzaamheden op de kraan.

Lees meer

Kraanmachinist Tonny op de kraan

Nieuwe losinstallatie ForFarmers bij Gemeentekade Delden in gebruik genomen

Op 2 december 2022 is de nieuwe losinstallatie van veevoederproducent ForFarmers aan de gemeentekade Delden in gebruik genomen. Met de ingebruikname van de installatie is het aanpassen van de gemeentekade bijna afgerond. De komende periode wordt de kade afgewerkt en het wegdek opnieuw bestraat. De gemeentekade is 12 meter landinwaarts verplaatst. Hierdoor kunnen schepen elkaar veiliger passeren als er een schip bij de kade ligt. Hier vindt u een eerder opgenomen interview over de aan te leggen losinstallatie.

Nieuwe losinstallatie ForFarmers Delden

Zwaaikom XL in gebruik genomen

Op 22 december hebben we de nieuwe Zwaaikom tegenover het XL Businesspark in Almelo in gebruik genomen. Hierdoor hoeft de scheepvaart niet meer door te varen naar de havens van Almelo om daar te keren. Dit scheelt een uur reistijd en het bespaart ook nog brandstof.  Inmiddels hebben de eerste schepen gebruik gemaakt van de zwaaikom en de ervaringen zijn erg positief. Zie ook deze pagina, waar de zwaaikom in aanbouw wordt getoond en de werking wordt uitgelegd.

Nieuwe Zwaaikom XL

Alle damwandplanken geplaatst

Bij de Verruiming van de Twentekanalen sloeg Rijkswaterstaat op 13 december de laatste damwandplank op zijn kop.
In april 2021 trilden we de eerste plank bij een proefvak de grond in en ruim anderhalf jaar later zijn we klaar. In deze tijd is er over een afstand van 46 kilometer 20 miljoen kilogram aan damwand-staal de grond in gegaan. Hierbij is er 83.000 meter aan damwand-ankers gebruikt. Dit is een hele prestatie van de aannemerscombinatie Vanoord-Hakkers-Beens. We zijn nog niet klaar met het project. De komende tijd gaan we nog door met baggeren, het aanbrengen van zand-bentoniet, en het aanpassen van ligplaatsen en zwaaikommen. In dit filmpje door Nieuws uit Delden zie je hoe we een jaar geleden begonnen met de plaatsing van de eerste damwanden.

Laatste damwandplank Verruiming twentekanalen

Veilig werken aan de verruiming van de Twentekanalen

Gerrit Visser werkt van maandag tot en met donderdag op het werkschip de Anna Catharina aan het uitbaggeren van de Twentekanalen, samen met zijn collega Tonny van Weelden.  Visser is er als schipper verantwoordelijk voor dat zijn schip voldoende bijdraagt aan het baggerwerk. Maar hij is ook verantwoordelijk voor de veiligheid. 

Lees meer

Ponton en Schip Anna Chaterina

Nieuwe vlogs: Natuur in de Zwaaikom en een duik in de geschiedenis van de Twentekanalen

Onze reporter Marijn is de afgelopen tijd druk geweest. Ze bezocht met onze ecoloog Serge Bogaerts een Zwaaikom die natuurvriendelijk wordt ingericht. De zwaaikommen bij Deldenerbroek en Bornerbroek worden zo ingericht dat er ruimte komt voor waterplanten en vissen. Dit is goed voor de biodioversiteit.

Daarnaast is Marijn benieuwd hoe de Twentekanalen zijn aangelegd in de jaren '30 Met Albert Pluimers en Edwin Plokkers dook ze in de geschiedenis van het kanaal.

Marijn de Vries

Netwerken op de Twentekanalen

Woensdagmiddag 16 november was een netwerkbijeenkomst van het Gemeenschappelijk Havenbedrijf Twente, Port of Twente en gemeente Hengelo. Aan boord van het passagiersschip Nirvana maakten onder andere raadsleden, wethouders en ambtenaren van de gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Lochem en provincie kennis met vertegenwoordigers van de bedrijven in het havengebied en relaties van Port of Twente.

“Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart dit jaar kwamen er nieuwe raadsleden,” zegt Frank van Zomeren, manager havenbedrijf Port of Twente. “Zij moeten beslissen over wat er in de havens van hun gemeente gebeurt. Daarom is het belangrijk dat zij weten welke belangen er zijn en dit in een goede samenhang kunnen zien. En dat ze soms over de grenzen van hun eigen gemeente kunnen kijken. In korte tijd kregen ze alles te horen over wat er op de Twentekanalen speelt.”

Presentaties
Tijdens de bijeenkomst werden verschillende presentaties gegeven. Bijvoorbeeld over het havenbedrijf van Port of Twente. Over het platform Blauwe Golf, dat werkt aan het verkorten van vaartijden en beter inzetten van lege schepen. En over de verruiming van de kanalen, een jarenlang project van Rijkswaterstaat. Ook volgde uitleg over de gevolgen van laagwater – dat een grote invloed heeft gehad op de scheepvaart en de bereikbaarheid van regionale havens. Ook werd er gesproken over het belang van andere manieren van vervoer, zoals per spoor of schip in plaats van over de weg. Een rondleiding in de fabriek van metaalbedrijf Van Merksteijn in Almelo maakte duidelijk dat de Twentekanalen nodig zijn voor bedrijvigheid, maar dat bedrijven voor transport ook niet zonder de Twentekanalen kunnen.

Van grote waarde
De Twentekanalen en de havens hebben grote waarde voor onze regio. Frank van Zomeren: “Vervoer over water wordt steeds belangrijker. Voor de bedrijven aan de Twentekanalen die werkgelegenheid bieden. Ook zie je dat schepen steeds groter worden. Europese havens, waaronder Amsterdam en Rotterdam, passen zich hierop aan. Voor de Blauwe Golf, de verruiming door Rijkswaterstaat en het werk aan de havens ontvangen de partners Europese subsidie. De Twentekanalen zijn een belangrijke verkeersader richting Baltische staten. Dit biedt veel kansen voor Lochem en Twente. Daar moeten we alert op blijven.”

Boottocht Havenbedrijf Twente

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat. Meer informatie vindt u op de website van Rijkswaterstaat.

Volg het Twentekanaal op Facebook en Youtube
www.facebook.com/twentekanalen
Het Twentekanaal - YouTube

Heeft u vragen?
U kunt gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002. Dit nummer is bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 20.00 uur, en in het weekend en op feestdagen van 10.00 tot 18.30 uur.

Aanmelden nieuwsbrief
Kent u mensen die deze nieuwsbrief ook willen ontvangen? Aanmelden kan via Nieuwsbrieven Rijkswaterstaat.