Nieuwsbrief Herinrichting Afferdense en Deestse Waarden

Waaldag zaterdag 28 september in de Afferdense en Deestse Waarden

Zet zaterdag 28 september alvast in uw agenda: Dan is het project Herinrichting Afferdense en Deestse Waarden afgerond en stellen wij het gebied officieel weer open voor de omgeving. Wij nodigen u van harte uit om bij dit openingsfeest aanwezig te zijn.

Wij zorgen voor een interessant programma op verschillende plekken in het gebied. Ga mee op een natuurexcursie of een struintocht, ontdek bijzondere plekjes, luister naar muziek.

Neem uw eigen picknick mee! Bij picknicktafels trakteren wij op koffie, thee, melk en limonade. En als het weer wat minder is, picknicken we in de feesttent.

Datum: zaterdag 28 september
Locatie: Afferdense en Deestse Waarden, startpunt is de brug aan de kant van Deest. Komt u vooral op de fiets, er is geen parkeergelegenheid in het gebied (wel voor minder validen).
Tijd: van 13.00 tot 17.00 uur

In september informeren wij u over het programma en de activiteiten.

Tussen de dijken van de Waal zijn dit jaar drie projecten afgerond. Het gaat om de Heesseltsche Uiterwaarden, Afferdense en Deestse Waarden en Loenensche Buitenpolder. In deze uiterwaarden gaan waterveiligheid, waterkwaliteit, natuurontwikkeling en recreatie hand in hand. Er zijn meestromende geulen gegraven en uiterwaarden verlaagd. Rivierwater kan hier zijn weg vinden, natuurlijk gevolgd door planten en dieren onder en boven water. Én in deze nieuwe natuur kunnen mensen naar hartenlust struinen en genieten. De geïntegreerde aanpak langs de rivieren levert gebieden op met waarde voor Nederland. Het resultaat van jarenlang intensief samenwerken tussen overheden en inwoners.

Dat resultaat vieren we op de Waaldag op zaterdag 28 september. Rijkswaterstaat, provincie Gelderland, Staatsbosbeheer en Waterschap Rivierenland zijn de vier organisaties die samen met de lokale gemeenten en bewoners dit resultaat opleveren. De drie projecten zijn mooie voorbeelden van de nieuwe manier van integraal werken die langs de rivieren is ontstaan. In de afgelopen decennia is langs de Waal een groot aantal projecten uitgevoerd en er zijn weer nieuwe projecten in ontwikkeling. Altijd vanuit die brede kijk op hoe doelen gecombineerd kunnen worden, zodat er maximaal resultaat is voor droge voeten, waterkwaliteit natuur, en bewoners. Want het werk aan de rivieren is nooit af. Nieuwe (rivier)uitdagingen komen op ons af door klimaatverandering, de noodzaak van nieuwe riviernatuur en het toenemend belang van scheepvaart.

Colofon

Contactgegevens

Karen Oostinga, omgevingsmanager
adw@rws.nl