Nieuwsbrief Herinrichting Afferdense en Deestse Waarden

De Afferdense en Deestse Waarden vormen een gebied langs de Waal van 3 km. Rijkswaterstaat richt dit gebied opnieuw in, samen met lokale overheden en Staatsbosbeheer.

Afferdense en Deestse Waarden met Waaldag op 28 september 2019 weer toegankelijk voor publiek

In 2019 hebben we tussen de dijken van de Waal 3 projecten afgerond: de Afferdense en Deestse Waarden, de Heesseltsche Uiterwaarden en de Loenensche Buitenpolder. Op de publieksdag ‘Waaldag’, die plaatsvindt op 28 september 2019, vieren we dit resultaat. Er is een vrije inloop, aanmelden hoeft niet.

Hier kan je zien wat er allemaal te doen is op deze feestelijke dag

Honden aangelijnd

De Afferdense en Deestse waarden zijn bijna klaar, we zijn bezig om over te gaan naar het beheren van het gebied. Dat doen Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer samen. Het gebied wordt met koeien begraasd en daarvoor zijn rasters geplaatst. Om de koeien, vogels en andere natuur niet teveel te verstoren is het daarom nodig dat honden aan de lijn worden gehouden. Dit heeft al vragen opgeleverd, we hopen dan ook op uw samenwerking om de natuur in dit gebied tot bloei te laten komen.

Planning

De voornaamste werkzaamheden zijn gedaan, zoals het meeste graafwerk, aanleg van de parkeerplaatsen, asfalteren van de weg en het aanbrengen van rasters. Boskalis zal waarschijnlijk de komende weken het grotere materieel uit het gebied halen. Dan is het nog niet helemaal klaar, zaken moeten nog worden afgewerkt en er worden bijvoorbeeld nog informatie borden geplaatst. Het gat in de verlaagde zomerdijk, waar de schepen voor de zandwinning doorheen voeren, is gedicht. Er komt nog klei overheen dat ingezaaid gaat worden.

Colofon

Contactgegevens

Karen Oostinga, omgevingsmanager
adw@rws.nl