Nieuwsbrief Herinrichting Afferdense en Deestse Waarden

De Afferdense en Deestse Waarden vormen een gebied langs de Waal van 3 km. Rijkswaterstaat richt dit gebied opnieuw in, samen met lokale overheden en Staatsbosbeheer.

Even voorstellen: boswachter Tim Hogenbosch

Tim Hogenbosch is de boswachter voor de Afferdense en Deestse Waarden. Hij houdt toezicht, verzorgt rondleidingen en is erg populair op sociale media. Tim wist al van jongs af aan dat hij boswachter wilde worden. We stellen hem in dit artikel aan u voor.

Lees meer

Ooievaarsnesten wijken voor andere soorten

Eind dit jaar zijn de 5 ooievaarsnesten in de Afferdense en Deestse Waarden weggehaald. De nesten waren eerder op verzoek van omwonenden geplaatst. De nesten moesten worden verwijderd om andere vogelsoorten te beschermen.

Lees meer

Vrijwillige zwerfafvalbrigade houdt de Afferdense en Deestse Waarden schoon

Een vrijwillige zwerfafvalbrigade houdt de Afferdense en Deestse waarden schoon. Drijvende kracht is omwonende Ruud van Kraaij. Het afval komt van recreanten, maar spoelt ook aan vanuit Duitsland. Ruud merkt dat regelmatig opruimen ook voorkomt dat mensen afval laten slingeren.

Lees meer

Colofon

Contactgegevens

Karen Oostinga, omgevingsmanager
adw@rws.nl