Nieuwsbrief Herinrichting Afferdense en Deestse Waarden

De Afferdense en Deestse Waarden vormen een gebied langs de Waal van 285 ha. Rijkswaterstaat richt dit gebied opnieuw in, samen met lokale overheden en Staatsbosbeheer.

Afronding van het project

We zijn klaar!
We nemen u nog mee in de allerlaatste details van het project Herinrichting Afferdense en Deestse Waarden en sluiten dan onze nieuwsvoorziening af.

Het gebied ziet er buiten uiteindelijk een beetje anders uit dan in de laatste plannen stond getekend. Omdat we minder grond van buiten hebben aangebracht, is het deel rondom de eilanden uiteindelijk dieper gebleven dan eerst gepland.

Om ervoor te zorgen dat de stroming uit de nevengeul naar de Waal geen last geeft voor de scheepvaart hebben we een paar aanpassingen moeten doen aan het oorspronkelijke plan:

- het visdiefeiland is wat opgeschoven zodat het gunstiger ligt voor de doorstroming van het water in de nevengeul;

- er is een extra, klein visdiefeiland bij gekomen, omdat het oorspronkelijke visdiefeiland te klein was als geschikte locatie voor de beoogde vogelsoort;

- de oevers van oude zandwinplas hebben meer inhammen gekregen en hebben daardoor meer waarde voor verschillende vissoorten.

U kunt op deze kaart het eindplaatje zien.

Dit betekent wel dat de vergunningen moeten worden aangepast. Het zijn relatief kleine wijzigingen, die verder geen invloed meer hebben op de winst voor de natuur die we met de herinrichting Afferdense en Deestse Waarden tot stand hebben gebracht.

We hebben achter de schermen nog wat werk te doen om de papieren voor de aanpassing van de vergunning Projectplan Waterwet in orde te brengen. Covid-19 en het werken op afstand hebben vertragend gewerkt. We weten nog niet wanneer de tervisielegging zal zijn, maar verwachten dat dit aan het einde van de zomer is. De aankondiging daarvan komt in de Staatscourant te staan.

Informatieborden, koeien, vissen

Staatsbosbeheer zet in de komende maanden op verschillende plekken langs het gebied informatieborden neer. Op de informatieborden komt een overzichtskaart van het gebied met bezienswaardigheden en wetenswaardigheden over de natuur. Ook struinpaden zijn hierop te vinden, en de regels die in het gebied gelden.

We willen de lezer er hier nogmaals op wijzen dat er runderen in het gebied lopen. Bij deze een waarschuwing aan bezoekers: houd minimaal 25 meter afstand tot de grote grazers en aai of voer de dieren niet. Loop om als het nodig is en houd in het hele gebied de hond aangelijnd (ook voor de vele andere dieren in het gebied).

Hengelsportvereniging Deest heeft toestemming om via de nevengeul Druten naar de oude zandwinplas te varen. Dat mag met maximaal 5 boten per dag. De boten zijn herkenbaar aan een vlag. Voor overige boten geldt een vaarverbod op de nevengeul. BOA’s houden een oogje in het zeil.

Tot struins!

Beste lezer van onze nieuwsbrief, dit was de laatste editie. Nog een tervisielegging zoals hierboven aangegeven en voor ons nog papierwerk voor overdracht en afronding.

Met de verlaging van maaivelden op een aantal plaatsen, hebben we het voor bewoners in en langs de Afferdense en Deestse Waarden veiliger gemaakt op momenten van extreem hoogwater. Het gebied zelf is met een nevengeul, steilranden en eilanden geschikt gemaakt voor meer dieren- en plantensoorten als daarvóór.

Het is nog even afwachten of alles wat wij met inbreng van de omgeving hebben bedacht, in de praktijk ook gaat werken. De natuur is grillig en niet alles is maakbaar door mensenhanden. En dat is eigenlijk maar goed ook; zo kan het gebied ons in de toekomst nog gaan verrassen. Welke planten- en dieren zult u straks in en om de nevengeul aantreffen? Zullen die visdieven het gebied vinden en er hun thuis van maken? Of bevolken straks andere gevleugelde dieren het eilandje? Jullie gaan het zien!

We verwachten dat we in 2021 het gebied kunnen overdragen aan de beheerders, Staatsbosbeheer en onze Rijkswaterstaat collega’s van team Uiterwaarden.

We hebben met heel veel plezier gewerkt aan dit project. Wie weet komen we elkaar nog eens struinend in het gebied tegen!?

Met vriendelijke groet, ook namens het voltallige projectteam Afferdense en Deestse Waarden, Karen Oostinga, omgevingsmanager

Colofon

Contactgegevens

Karen Oostinga, omgevingsmanager
adw@rws.nl