Tervisielegging overnachtingshaven

Er zijn te weinig overnachtingsplaatsen voor binnenvaartschippers op de Boven-IJssel. Met de realisatie van aanlegplaatsen waarborgt Rijkswaterstaat een veilige scheepvaart. Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de voortgang.

Tervisielegging vergunningen bestemmingsplan overnachtingshaven

Voor de aanleg van de overnachtingshaven is toestemming nodig op een aantal aspecten. Die toestemming wordt geregeld in verschillende plannen en vergunningen:

  • het ontwerpbestemmingsplan, inclusief milieueffectrapportage;
  • de ontwerpvergunningen;
  • het Projectplan Waterwet.

De gemeente Zevenaar zorgt ervoor dat deze plannen en vergunningen ter visie worden gelegd. Dat is het moment waarop omwonenden en andere betrokkenen zes weken de mogelijkheid hebben om een zienswijze in te dienen. Een zienswijze kan een aanvullend idee zijn op een vergunning of een plan, maar ook een bezwaar.

Tervisielegging van de plannen en vergunningen
Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer we de procedure kunnen vervolgen en de tervisielegging bij de gemeente Zevenaar kan starten. Door een uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) start de ter inzagelegging mogelijk later.

Meer informatie
Wanneer er meer duidelijkheid is over de planning, deelt Rijkswaterstaat deze informatie via de website van het project, en via deze nieuwsbrief.

Heeft u vragen? U kunt hiervoor terecht bij Wim van den Haak, omgevingsmanager Rijkswaterstaat Oost-Nederland – Overnachtingshaven Giesbeek: 06-11246577.

Overnachtingshaven Giesbeek

© Infrastructuur en Waterstaat

Colofon

Meer weten?
Meer achtergrondinformatie vindt u op de projectpagina van overnachtingshaven Giesbeek.
Neem voor overige vragen contact op met Wim van den Haak, omgevingsmanager Rijkswaterstaat Oost-Nederland – Overnachtingshaven Giesbeek: 06-11246577.