Nieuwsbrief Overnachtingshaven Giesbeek

Er zijn te weinig overnachtingsplaatsen voor binnenvaartschippers op de Boven-IJssel. Met de realisatie van aanlegplaatsen waarborgt Rijkswaterstaat een veilige scheepvaart. Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de voortgang.

Planning overnachtingshaven Giesbeek aangepast

Door het wegvallen van de PAS-regeling moet Rijkswaterstaat de plannen en vergunningen voor de nieuwe overnachtingshaven bij Giesbeek aanpassen. Dit kost veel tijd.

U hebt al een poos niks van ons gehoord over de vorderingen bij de overnachtingshaven Giesbeek. In deze nieuwsbrief leggen we graag uit hoe dat komt en wat er in die tijd gebeurd is.
Bij het uitwerken van alle plannen en benodigde vergunningen voor dit project gingen we uit van de destijds geldende wetten en regels, waaronder de PAS-regeling (Programma Aanpak Stikstof). Het wegvallen van de PAS-regeling door een uitspraak van de Raad van State vraagt voor de overnachtingshaven Giesbeek om aanpassingen in de plannen en vergunningen.

We brengen u op de hoogte zodra we weten wanneer de plannen en vergunningen kunnen worden voorgelegd aan de verschillende overheden en andere belanghebbenden, zoals bewoners en bedrijven uit de buurt.

Op basis van de vertraging is de planning aangepast. Hij ziet er nu als volgt uit:

2022: Projectbeslissing
2022: Start uitvoering
2023-2024: Overnachtingshaven gereed

Colofon

Meer weten?
Meer achtergrondinformatie vindt u op de projectpagina van overnachtingshaven Giesbeek.
Neem voor overige vragen contact op met Wim van den Haak, omgevingsmanager Rijkswaterstaat Oost-Nederland – Overnachtingshaven Giesbeek: 06-11246577.