Nieuwsbrief fotoreportage Nieuwe Zeesluis IJmuiden

De bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden vordert gestaag. Met deze fotoreportage brengen we de voortgang van de werkzaamheden in beeld.
Voor de volledige fotoreportage en een overzichtskaart van het bouwterrein klikt u hier.

7 augustus 2019 - Op de millimeter nauwkeurig

Vanuit deze bedieningsunit wordt de deurkas van het binnenhoofd tijdens het afzinken nauwlettend in de gaten gehouden. Onder de deurkas hangen camera’s en sensoren die verbonden zijn met de units. Het afzinken gaat 5 dagen per week, 24 uur per dag door. Maar ook in het weekend, wanneer het werk stilligt, houdt OpenIJ het afzinken in de gaten.

9 augustus 2019 - Drukke bedoening

Tijdens de bouwwerkzaamheden aan de nieuwe zeesluis rijdt het bouwverkeer af en aan.

12 augustus 2019 - Enorm lang

Vanuit de steigertoren bij de sluisdeur in de sluiskolk heb je een mooi uitzicht op de watertoren van IJmuiden. Deze watertoren is 42 m hoog. Dat is nog steeds een stuk kleiner dan de lengte van de sluisdeur; deze is ruim 70 m lang!

14 augustus 2019 - Op afroep

Om de sluiskolk uit te baggeren is er een snijkopzuiger nodig: een werktuig dat met zijn snijkop het bodemmateriaal losmaakt. Voor de zeesluis gebruiken wij De Biesbosch. Deze wacht nu in een afgesloten deel van de sluiskolk tot hij aan het werk kan. Voordat het zover is moeten eerst de werkzaamheden in de sluiskolk gereed zijn.

16 augustus 2019 - Volop in de steigers

Vanaf de drempelkuip heb je goed zicht op de deursponning van het binnenhoofd. De deursponning is de wand waar de deur tegen afsluit in gesloten toestand.

Medegefinancieerd door

Het project nieuwe zeesluis IJmuiden wordt medegefinancierd vanuit het CEF (voorheen TEN-T) programma van de Europese Unie. Hoofdverantwoordelijk voor deze publicatie ligt bij de auteur. De Europese Unie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit document.

Colofon

Meer weten?

Kijk op: rijkswaterstaat.nl
U kunt (ook) gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002
(weekdagen: 07.00 uur - 20.00 uur. Zon- en feestdagen: 10.00 uur - 18.30 uur)