Nieuwsbrief fotoreportage Nieuwe Zeesluis IJmuiden

De bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden vordert gestaag. Met deze fotoreportage brengen we de voortgang van de werkzaamheden in beeld.

Voor de volledige fotoreportage en een overzichtskaart van het bouwterrein klikt u hier.

4 november 2019 - Gewijzigde route

Om ruimte te maken voor het werkverkeer slopen we een gedeelte van de wand van de oude hoogwaterkering. Met behulp van een knijper breken we de wand in stukjes. Het puin en de oude wapening voeren we af. De machinist van de knijper beschermen we tegen rondspattend puin dankzij de kooi om zijn cabine.

6 november 2019 - Zware last

Hijskranen vervoeren wapening naar de werkplek. Deze medewerker van OpenIJ bedient de kettingen die hiervoor gebruikt worden. Deze wapening gebruiken we voor de aansluiting van de Tussendam op de deurkas van het buitenhoofd.

11 november 2019 - Rolbaan voor de bovenrolwagens

De constructie waar straks de bovenrolwagen voor de sluisdeur zeezijde komt te rijden is in volle productie. Medewerkers van OpenIJ zorgen ervoor dat de diverse onderdelen op elkaar aansluiten. De bovenrolwagen zorgt voor de aandrijving van de sluisdeur, zodat de sluis geopend en gesloten kan worden. De man op de steiger voert meetwerkzaamheden uit en heeft als functie maatvoerder.

13 november 2019 - Drempel buitenhoofd

Met verschillende graafmachines verwijderen we de aanwezige zandlaag. Dit ter voorbereiding op de vloer van de drempel van de sluisdeur.

18 november 2019 - Nieuwe route

Grote schepen varen nu nog door de Noordersluis om richting Amsterdam hun weg te vervolgen. Vanaf 2022 gaan zij gebruik maken van de Nieuwe Zeesluis.

Medegefinancieerd door

Het project nieuwe zeesluis IJmuiden wordt medegefinancierd vanuit het CEF (voorheen TEN-T) programma van de Europese Unie. Hoofdverantwoordelijk voor deze publicatie ligt bij de auteur. De Europese Unie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit document.

Colofon

Meer weten?

Kijk op: rijkswaterstaat.nl
U kunt (ook) gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002
(weekdagen: 07.00 uur - 20.00 uur. Zon- en feestdagen: 10.00 uur - 18.30 uur)