Nieuwsbrief fotoreportage Nieuwe Zeesluis IJmuiden

De bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden vordert gestaag. Met deze fotoreportage brengen we de voortgang van de werkzaamheden in beeld.
Voor de volledige fotoreportage en een overzichtskaart van het bouwterrein klikt u hier.

2 september 2019 - Het gewone leven

Tijdens de bouw aan de zeesluis gaat het gewone leven op het water gewoon door. De politie patrouilleert in het kanaal en ook de natuur doet wat het altijd al deed: terwijl zwanen ronddobberen zinkt de deurkas iedere dag een stukje verder af.

4 september 2019 - Bouwtoezicht

Tijdens de bouw hebben we regelmatig te maken met bijzondere toezichthouders. De meeuwen laten zich niet tegenhouden door de geluiden en bouwwerkzaamheden van OpenIJ.

6 september 2019 - Zicht op de sluiskolk

De contouren van de toekomstige sluiskolk zijn goed zichtbaar. Tijdens de werkzaamheden gebruiken we hem nog als bassin voor het zand/watermengsel dat vrijkomt tijdens het afzinken van de deurkas van het binnenhoofd.

9 september 2019 - Volop bedrijvigheid

De werkzaamheden aan de kistdam, die de scheiding vormt tussen de huidige Noordersluis en de drempel van de nieuwe Zeesluis, zijn in volle gang. De wapening voor het dak van deze kistdam brengen we aan met behulp van kranen. Als dit klaar is kunnen we beton storten. De gele constructie aan de wand is de zogenaamde droogzetkist, een stalen constructie waarin medewerkers veilig onder het waterniveau kunnen werken.

11 september 2019 - Centimeter voor centimeter

De deurkas van het binnenhoofd zakt gecontroleerd de grond in. Door camera’s en monitoringsapparatuur houden we deze operatie nauwlettend in de gaten. Ondertussen bouwen we verder aan lokaal bediengebouw oost. Deze kan onder andere worden gebruikt als noodbediening voor de binnendeur wanneer het hoofdgebouw tijdelijk buiten bedrijf is.

Medegefinancieerd door

Het project nieuwe zeesluis IJmuiden wordt medegefinancierd vanuit het CEF (voorheen TEN-T) programma van de Europese Unie. Hoofdverantwoordelijk voor deze publicatie ligt bij de auteur. De Europese Unie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit document.

Colofon

Meer weten?

Kijk op: rijkswaterstaat.nl
U kunt (ook) gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002
(weekdagen: 07.00 uur - 20.00 uur. Zon- en feestdagen: 10.00 uur - 18.30 uur)