Fotoreportage nieuwe zeesluis IJmuiden (augustus 2020)

De bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden vordert gestaag. Met deze fotoreportage blikken we terug op een aantal social mediaberichten die gedeeld zijn in augustus 2020 op onze nieuwe Facebookpagina. Volgt u de nieuwe pagina al? Met de berichten en foto’s brengen we de voortgang van de werkzaamheden in beeld. 

Voor de volledige fotoreportage en een overzichtskaart van het bouwterrein klikt u hier.

10 augustus 2020 – Volop baggeren

Het baggeren van de sluiskolk is eind juni gestart. De bovenlaag van zand is al helemaal verdwenen en de sluiskolk is gevuld met water. De komende periode wordt de rest van het zand gebaggerd tot het niveau van circa -19m NAP. Uiteindelijk wordt in de sluisklok nog een vloer aangebracht en komt het waterniveau in de kolk op -18m NAP.

21 augustus 2020 – Werkzaamheden drempelkuip buitenhoofd

Met behulp van een zogenaamde doppomp aan een grote hydraulische graafmachine wordt het zand aan weerszijden van de drempelkuip van het buitenhoofd opgezogen. Hierdoor wordt de drempelkuip gelijkmatig ontlast. Het zand wordt naar de sluiskolk geperst, waar de snijkopzuiger het weer opzuigt.

24 augustus 2020 – Deurkas binnenhoofd

Hier is goed te zien hoe diep het onderdeel van de deurkas is waar straks de reservedeur in komt (circa -19 NAP). De medewerkers van OpenIJ gebruiken de steigertoren en de lift als toegang tot deze deurkas.

Er wordt ook volop gewerkt aan de vloer van de drempel van het binnenhoofd. Over deze vloer rijdt straks de sluisdeur om de sluis te openen en sluiten.

28 augustus 2020 - Buitenhoofd

Om het waterpeil in de sluiskolk tijdens het baggeren op niveau te houden, worden pompen ter plaatse van het buitenhoofd ingezet.

Colofon

Meer weten?

Kijk op: rijkswaterstaat.nl
U kunt (ook) gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002
(weekdagen: 07.00 uur - 20.00 uur. Zon- en feestdagen: 10.00 uur - 18.30 uur)