Fotonieuwsbrief nieuwe zeesluis IJmuiden (november 2020)

De bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden vordert gestaag. Met deze fotoreportage blikken we terug op een aantal social mediaberichten die gedeeld zijn in oktober 2020 op onze Facebookpagina. Volgt u de pagina al? Met de berichten en foto’s brengen we de voortgang van de werkzaamheden in beeld.

Voor de volledige fotoreportage en een overzichtskaart van het bouwterrein klikt u hier.

5 november – Bovenrolwagen geplaatst

Het binnenhoofd van de nieuwe zeesluis IJmuiden is nu ook voorzien van een bovenrolwagen. Op 4 november werd de bovenrolwagen geplaatst in de deurkas van het binnenhoofd. De hele operatie duurde in totaal ongeveer 8 uur. Het hijswerk om de bovenrolwagen op zijn plaats te brengen was een precisiewerk. En omdat de installatie wel 200 ton weegt, waren gunstige weersomstandigheden (weinig wind) een vereiste. Maar wat doet de bovenrolwagen precies? Het vormt de aandrijving van de sluisdeur en zorgt dat die open en dicht kan.

© Ko van Leeuwen

16 november – Hoogwaterking Noord

Medewerkers van OpenIJ zijn op de foto druk bezig met de wapening van de wanden van de hoogwaterkering noord. Nadat de wapening gereed is, wordt deze in de bekisting gezet. Dit is de mal waarin het beton wordt gestort. Nadat het beton is uitgehard, wordt de bekisting verwijderd en is weer een gedeelte van de hoogwaterkering klaar.

19 november – Nieuwe expo in SHIP

Met de komst van de nieuwe zeesluis stroomt straks meer zout water het Noordzeekanaal in. Te veel zout water in het kanaal heeft negatieve effecten op de natuur, land- en tuinbouw en onze drinkwatervoorziening. Om dat te voorkomen, gaan we het zoute water ‘selectief onttrekken’. Hoe dat precies werk, is vanaf nu te zien en te ontdekken in SHIP!

Check ship.nl over toegang en reservering in verband met de coronamaatregelen!

27 november – Inrichting terrein

Om de sluis in de toekomst toegankelijk te maken voor doorgaand verkeer, wordt gewerkt aan de terreininrichting. Hier worden de opsluitbanden voor de definitieve wegconstructie op de juiste plek gezet.

Colofon

Meer weten?

Kijk op: rijkswaterstaat.nl
U kunt (ook) gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002
(weekdagen: 07.00 uur - 20.00 uur. Zon- en feestdagen: 10.00 uur - 18.30 uur)