Nieuwsbrief fotoreportage Nieuwe Zeesluis IJmuiden

De bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden vordert gestaag. Met deze fotoreportage brengen we de voortgang van de werkzaamheden in beeld.

Voor de volledige fotoreportage en een overzichtskaart van het bouwterrein klikt u hier.

3 januari 2020 - Sluisplateau

Afgelopen periode is de doorgaande sluizenroute omgelegd vanuit de sluiskolk naar sluisplateau zuid. Dit is het werkterrein waar later in de definitieve situatie de vletterlieden - de medewerkers die schepen (ont)meren en verhalen - gebruik van maken voor de begeleiding van de schepen. Hier komt straks verlichting.

6 januari 2020 - Van A naar B

Over de deurkas van het buitenhoofd loopt straks de doorgaande route. Hiervoor realiseren we een brug over deze deurkas.

8 januari 2020 - Volop in de steigers

De deurkas van het buitenhoofd staat aan de binnenzijde volop in de steigers. Deze steigers zijn aangebracht zodat binnen in de deurkas de rails voor de bovenrolwagen gebouwd kan worden. De bovenrolwagen zorgt voor de aansturing van de sluisdeur.

10 januari 2020 - Tijdelijke ondersteuning

Nu worden de wanden nog tegengehouden door stempels (grote stalen buizen). Zodra de vloer van de drempel gereed is en zand uit de sluiskolk is gebaggerd, verwijderen we de wanden en de stempels. Dan komt dit gedeelte onder water en kunnen we de buitendeur invaren.

13 januari 2020 - Gewapend

Als straks de sluisdeur gesloten is, staat hij tegen een zogenaamde deursponning. Die deurspanning moet natuurlijk heel stevig zijn. Daarom zit er een uitgebreid netwerk van wapening in de wand.

Medegefinancieerd door

Het project nieuwe zeesluis IJmuiden wordt medegefinancierd vanuit het CEF (voorheen TEN-T) programma van de Europese Unie. Hoofdverantwoordelijk voor deze publicatie ligt bij de auteur. De Europese Unie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit document.

Colofon

Meer weten?

Kijk op: rijkswaterstaat.nl
U kunt (ook) gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002
(weekdagen: 07.00 uur - 20.00 uur. Zon- en feestdagen: 10.00 uur - 18.30 uur)