Nieuwsbrief fotoreportage Nieuwe Zeesluis IJmuiden

De bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden vordert gestaag. Met deze fotoreportage blikken we terug op een aantal social mediaberichten die gedeeld zijn in april en mei 2020. Met de berichten en foto’s brengen we de voortgang van de werkzaamheden in beeld.

Bekijk de volledige fotoreportage en een overzichtskaart van het bouwterrein.

Volg de bouw van de Nieuwe Zeesluis IJmuiden via onze nieuwe Facebookpagina!

Heeft u onze nieuwe Facebookpagina al gezien? Op de pagina houden we u op de hoogte over de bouw van de zeesluis en vindt u drie keer per week een update met prachtige en interessante foto’s.

Vanwege een technisch probleem is onze oude Facebookpagina door Facebook offline gehaald. We hebben er alles aan gedaan om dit ongedaan te maken, maar helaas is dit niet gelukt. Daarom hebben we besloten om een nieuwe Facebookpagina Rijkwaterstaat Nieuwe Zeesluis IJmuiden aan te maken. Volgt u de pagina al?

3 april 2020 – Het voorbereidende waterwerk sluiskolk begonnen

Afgelopen week zijn diverse kleine pontons vanuit het Logistiek Centrum OpenIJ naar IJmuiden gevaren. De kleine pontons zijn tot één groot ponton samengevoegd. Hierop staat nu een CAT390-5 Triple Boom (de gele machine op de foto) die is uitgerust met een Doppomp 2320. Deze pomp is onder water bezig met baggeren.

Op de voorgrond ligt peilboot De Vliet. Samen zorgen de peilboot en de CAT dat het zogenaamde Z-scherm (het tijdelijk damwandscherm dat nodig was voor het invaren van de sluisdeur) in de sluiskolk vrij wordt gebaggerd en verwijderd kan worden. Daarna is er voldoende ruimte en kan de hele kolk op diepte gebracht worden met de cutterzuiger Biesbosch.

20 april 2020 - In de diepte

Op deze foto is goed te zien hoe diep de deurkas van het buitenhoofd is. In de deurkas van het buitenhoofd staat een flinke steiger. Deze steiger, van ruim 25 meter hoog, biedt de medewerkers van OpenIJ toegang tot de vloer van de deurkas. Via de ruim 25 meter hoge steiger gaan de medewerkers van OpenIJ naar hun werkplek. Direct achter de steiger hangen grote stalen frames, dat zijn de stempels. Dit is een tijdelijke constructie tijdens de bouw van de drempel onderin de deurkas. Zodra de sluis gereed is, varen op de locatie van de stempels de schepen.

4 mei 2020 – De drempel (deel 1)

Medewerkers van OpenIJ zijn volop bezig met het vlechtwerk van de wapening voor de opstorten van de drempelvloer. Nadat dit vlechtwerk gereed is, wordt beton gestort. Zodra dat beton is uitgehard, wordt hiertussen de onderrails gefixeerd. Dat is de rails waar de sluisdeur straks overheen rolt om de sluis te openen en te sluiten.

4 mei 2020 – De drempel (deel 2)

De blauwe vlakken in onderstaande tekening zijn de opstorten van de vloer. Dit betonnen gedeelte komt bovenop de bestaande vloer.

8 mei – Laatste stort kolkwand een feit!

Vandaag is het laatste stukje van de kolkwand van de nieuwe zeesluis gestort. Het betreft de aansluiting van de zuidelijke kolkwand op de deurkas buitenhoofd. In totaal is circa 8.500 m3 beton gestort voor de wanden van de zeesluis. En zo worden de contouren van de nieuwe zeesluis steeds verder zichtbaar.

29 mei 2020 – Deurkas binnenhoofd ‘groeit’

Medewerkers van OpenIJ zijn volop bezig met het vlechten van de wapening voor de laatste laag van de wanden van de deurkas binnenhoofd. Zodra de wapening gereed is, kan beton worden gestort.

Colofon

Meer weten?

Kijk op: rijkswaterstaat.nl
U kunt (ook) gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002
(weekdagen: 07.00 uur - 20.00 uur. Zon- en feestdagen: 10.00 uur - 18.30 uur)